TB3 Series

IMD-2R

.
Przekaźnik do monitorowania izolacji offline

P33020.

Cod: P33020.

Opis

Est to IMD (insulation monitoring device) czyli przekaźnik do kontroli izolacji omowej, stosowany do ochrony i nadzorowania stanu izolacji (kΩ, MΩ) między fazą/fazami odbiornika i odpowiednim przewodem ochronnym. Nie jest to urządzenie do stałego nadzorowania (przy napięciu znamionowym instalacji elektrycznej). Używany jest wyłącznie do odbiorników odłączonych od systemu zasilania. W przypadku wykrycia usterki izolacji, uniemożliwia podłączenie do sieci, wyprzedzając zadziałanie pozostałych zabezpieczeń za pomocą elementu odcinającego z cewką sterującą.

Zastosowania

Idealny dla instalacji elektrycznych działających w sposób ciągły, o znaczeniu krytycznym:

Documentacja

Datasheet: es  en  fr  de  pl  pt

Manual: es  en

Technical guide: multi

Tab