Continuïtat de servei

Evitar aturades en el subministrament elèctric ens permet assegurar la disponibilitat dels nostres serveis tant a clients com a treballadors, i augmentar els nostres beneficis.

No garantir la continuïtat de servei al sector terciari, edificis o infraestructures suposa una pèrdua econòmica. Una aturada inesperada, a causa del disparament d'una protecció elèctrica, pot suposar un gran cost econòmic pel fet que deixem d'oferir un servei als nostres clients o perquè ens enfrontem a una possible pèrdua de material en instal·lacions que manipulin aliments com restaurants, supermercats, fleques o cafeteries.

Per protegir correctament la nostra instal·lació hem de tenir en compte la tipologia de càrregues instal·lades, ja que una incorrecta selecció de la protecció diferencial pot causar problemes tant per disparaments intempestius, i interrompre constantment el nostre servei, com per la no actuació en presència de fuita real, i causar danys a persones o a elements de la nostra instal·lació.

Seguridad

Una mala selecció en la protecció diferencial pot provocar un bloqueig en presència de fuita real, i arriscar persones i elements de la instal·lació, així com disparaments intempestius amb fuites inferiors al seu llindar de disparament.

Continuïtat de servei

Protecció diferencial de tipus A

Equips de protecció diferencial dissenyats per protegir instal·lacions on hi ha risc de fuita a terra de corrent altern (CA). És la protecció més estesa al sector terciari, edificis i infraestructures, dissenyada per protegir línies amb càrregues com il·luminació, força, sistemes de ventilació, forns o càrregues resistitives.

Continuïtat de servei

Protecció diferencial de tipus B

Equips de protecció dissenyats per protegir instal·lacions on hi ha risc de fuita a terra de corrent continu (CC) o composta per fuites en corrent altern (CA) + corrent continu (CC).

Utilitzada com a protecció universal per a sistemes de climatització, ascensors, escales mecàniques, càmeres frigorífiques, sistemes informàtics o SAI.

Continuïtat de servei

Protecció diferencial de tipus A i B amb reconnexió automàtica

Aquests equips disposen d’un sistema encarregat de reconnectar automàticament els diferencials, per evitar la interacció humana i solucionar un problema provocat per un defecte puntual.

Protecció de tipus A

Per què cal instal·lar protecció de tipus A ultraimmunitzada?

Tot i que és la protecció més habitual, per evitar disparaments no desitjats hem de diferenciar aquelles solucions amb sistema ultraimmunitzat dels que no, ja que la selecció d'un diferencial ultraimmunitzat pot estalviar-nos aturades de servei que no haurien d'aparèixer en condicions habituals.

Aquells dispositius sense sistema ultraimmunitzat poden disparar a causa d'una fuita superior al 50 % del seu calibre, i produir un disparament amb un corrent de fuita molt inferior al límit de disparament. Això suposa que, per exemple, un dispositiu que asseguri la protecció a partir de 30 mA pot disparar un cop superat el límit de 15 mA. En quadres de distribució on hi ha diverses línies, es podria donar la casuística que l'acumulació de fuita a terra sigui inferior a 30 mA i que el dispositiu dispari a partir de 15 mA, un llindar molt inferior als 30 mA exigits.

Per evitar aquest efecte, Circutor disposa d'equips ultraimmunitzats, els quals garanteixen el disparament a partir del 85 % del calibre de l'interruptor. És a dir, seguint amb l'exemple anterior, aquests dispositius asseguren el disparament a partir de corrents superiors a 25 mA i mai excedeixen els 30 mA exigits pel sistema de protecció.

La protecció ultraimmunitzada assegura la continuïtat de servei quan es produeixen fuites a causa d’harmònics de fins a 1 kHz o d'un defecte transitori com el que produeix una descàrrega atmosfèrica.

Protección tipo B

Quan és recomanable la instal·lació de protecció diferencial de tipus B?

Els sistemes de climatització, ascensors, escales mecàniques, càmeres frigorífiques, sistemes informàtics o SAI utilitzen corrent amb component en continu. La protecció diferencial que cal utilitzar en aquest tipus d’aplicacions sempre serà de tipus B, ja que assegura la protecció de les persones i instal·lacions en què hi hagi una possibilitat de fuita en corrent continu i/o altern.

La protecció de tipus B és la que exigeixen els fabricants d’aquests components per assegurar el bon funcionament de la protecció diferencial, per assegurar el disparament correcte en cas de fuita a terra. Tal com hem comentat anteriorment, si la protecció en aquests sistemes no és l’adequada, es podrien produir disparaments intempestius, que afectaria el nivell de servei o un encegament, i evitar el disparament per fuita real, que podria afectar directament la integritat de les persones o els elements físics de la instal·lació.

Protecció amb rearmament automàtic

Com podem assegurar la continuïtat de servei sense haver de desplaçar-nos a la instal·lació

El disparament d'una protecció diferencial pot causar despeses importants per a qualsevol instal·lació si la línia o equip que cal protegir no està sempre vigilat pels responsables de manteniment. Per assegurar la continuïtat de servei en aquests casos, és imprescindible la instal·lació d'equips amb sistema de reconnexió automàtic, ja que pot afectar el funcionament d'escales mecàniques, ascensors, càmeres frigorífiques o sistemes informàtics.

Aquests equips disposen d’un sistema encarregat de reconnectar automàticament els diferencials, per evitar la interacció humana i solucionar un problema davant d’un defecte intempestiu. D'aquesta manera, és possible evitar qualsevol desplaçament al quadre elèctric per realitzar la maniobra de rearmament, per estalviar temps i diners.

Circutor disposa d'una àmplia gamma de solucions amb reconnexió automàtica de tipus A i de tipus B per assegurar el correcte funcionament, en qualsevol moment, enfront de fuites a terra.

PRODUCTES

Protecció diferencial de tipus A

Solucions per a fuites en corrent altern i polsant.

Protecció diferencial de tipus B

Solucions per a fuites en corrent continu i/o altern i polsant.

Protecció diferencial de tipus B

Solucions per a fuites en corrent continu i/o altern i polsant.

Protecció diferencial de tipus A amb rearmament automàtic

Solucions per a fuites en corrent altern amb reconnexió alterna i polsant.

Protecció diferencial de tipus B amb rearmament automàtic

Solucions per a fuites en corrent continu i/o altern amb reconnexió alterna i polsant.