CALIBRATGE

Laboratori de calibratge

L’àrea de Calibratges realitza totes aquelles activitats que defineix l’ANNEX TÈCNIC núm. 229/LC10.187, en què destaca una àmplia gamma de variables elèctriques.

  • O Tensió CA
  • i Corrent CA
  • W Potència CA
  • Wh Energia CA
  • f Freqüència
  • U Tensió CC
  • i Corrent CC
  • R Resistència
Laboratorio calibración
Laboratorio propio de calibración y ensayo
ASSAIGS

Laboratori d’assaigs

L’àrea d’Assaigs realitza totes aquelles activitats que defineix l’ANNEX TÈCNIC núm. 1370/LE2532, en què destaquen els assaigs de compatibilitat electromagnètica (EMC/EMI), seguretat elèctrica i ambiental, a més d’una àmplia varietat d’assaigs mecànics.

Laboratorio calibración

Compatibilitat electromagnètica

Avaluem el compliment dels productes elèctrics i electrònics respecte dels requisits normatius d’EMC/EMI, d’acord amb la directiva 2014/30/UE per a la posada en el mercat i conformitat en una àmplia gamma de normes i especificacions. Assaigs d’immunitat contra interferències radiades (camps de RF, ESD, camps magnètics a freqüència de xarxa…) i conduïdes (EFT, SURGES, senyals induïdes de RF…). Ajudem els clients i fabricants a realitzar assaigs previs en la fase de desenvolupament dels seus productes.

Assaigs ambientals

Portem a terme assaigs de calor seca, fred, calor humida, envelliment accelerat, cicles de temperatura i humitat a productes elèctrics i electrònics per donar compliment a les especificacions dels fabricants. Per fer-ho, disposem en el nostre laboratori d’un conjunt de cambres climàtiques amb un ampli rang de temperatura i humitat que permeten avaluar aquests requisits.

Seguretat elèctrica

Avaluem el compliment dels productes elèctrics i electrònics respecte de les normes de seguretat elèctrica per a la posada en el mercat i la conformitat dels productes. Disposem de totes les eines i capacitats per ajudar els clients i fabricants en les fases de disseny i realitzar els assaigs corresponents.

Assaigs mecànics

Realitzem assaigs de caiguda, IPxx, IKxx i d’impacte a productes elèctrics i electrònics per complir les especificacions dels fabricants. Per fer-ho, disposem en el nostre laboratori d’una àmplia gamma d’eines que permeten avaluar aquests requisits.

FORMULARI DE CONTACTE

Parlem de qualitat

Si esteu interessats a conèixer més detalls sobre els processos de calibratge i assaig dels nostres laboratoris, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari següent: