We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

TCP1RS+ : Nou conversor RS-485 / Ethernet

 

Accediu de forma segura i assequible.

 

Amb el nou convertidor TCP1RS+ de CIRCUTOR tindreu una forma segura d'accedir a les instal·lacions des de qualsevol lloc. Informeu-vos a: Convertidor de comunicacions Ethernet a RS-485

                   
convertidor tcp1rs circutor  

És flexible:

 

• Converteix RS-485 – Ethernet.
 • Amb alimentació alterna.
 • Funció mestre-esclau estàndard o Routing.

 

És segur: accés amb usuari i contrasenya.
 És compacte

 

• Ocupa només 2 mòduls de Rail DIN .
 • Amb alimentació multi-rang (196…253 Vc.a.).

 

Tant si voleu crear una nova instal·lació, com si necessiteu actualitzar-ne alguna per accedir de forma remota, el convertidor TCP1RS+ de CIRCUTOR us ajudarà de forma ràpida i molt competitiva. Entreu ara a la web i sol·liciteu informació a : Convertidor de comunicacions Ethernet a RS-485.

 
 
 

Regulador complet d'energia reactiva: Compensació, mesura i protecció

 

CIRCUTOR, davant la creixent tendència d'un major enduriment i rigorositat de les penalitzacions per consum d'energia reactiva, s'anticipa al futur i ofereix la compensació intel·ligent del nou computer SMART III.

                     
  

 
  

La mesura amb tres transformadors de corrent assegura una lectura anàloga a la del comptador de companyia. El regulador d'energia reactiva computer SMART III és l'únic del mercat que afegeix a la tradicional mesura amb un sol transformador de corrent, la possibilitat de mesurar amb tre, incorporant, a més, les funcions d'un complet analitzador de xarxes, i el control de corrents residuals de fuita.

 

La viabilitat d'usar 1 ó 3 transformadors, el converteixen en el regulador ideal en qualsevol instal·lació, essent possible:

 
   
 • Canviar de 1 a 3 transformadors en cas de: 
    
  • Modificacions en la penalització de reactiva.
  •  
  • Variacions en els hàbits de consum.
  •  
  • Importants desequilibris de corrent per fases.
  •  
   
 •  
 • Substituir el regulador en qualsevol bateria existent.
 •  
 

A més, el computer SMART III és un regulador que assegura un excel·lent manteniment preventiu, mitjançant la programació de les seves alarmes i les opcions de test d'estat dels condensadors, oferint màxima supervisió i seguretat a l'equip de compensació.

 

Més informació:
 Regulador complet d'energia reactiva computer SMART III.

 
 
 

 

ReadWatt. Captador d'impulsos per a lectura de contadors

 

Captador de impulsos ópticos para lectura de contadores de energía

 

 

 

Indústria

 

Us agradaria disposar dels mesuraments del vostre comptador d'energia?

 

Fins ara, a la indústria li suposava un gran desemborsament i aturades de producció obtenir els seus consums energètics en capçalera d'instal·lació, pel fet de no tenir accés a les lectures del comptador.

 
 Curva de carga extraída del contador
 
Corba de càrrega extreta del comptador
 

Ara sí que podeu d'una manera senzilla amb el Readwatt, el nou producte de CIRCUTOR, llegir de forma còmoda els mesuraments del vostre comptador d'electricitat, sense modificar el circuit elèctric i amb un estalvi respecte d'altres opcions de mesura de com, a mínim, un 40%.

 
Readwatt con su cable
 
Readwatt amb el seu cable
 

Fins ara, per saber aquests consums s'havia d'optar per una de les següents opcions:

 
   
 1. Instal·lar un comptador propi o en paral·lel al de la companyia elèctrica. La qual cosa suposa a més de gestions administratives amb la companyia, un desemborsament important i la necessitat de pagar el manteniment d'aquest comptador.
 2.  
 3. Instal·lar un mesurador energètic amb els seus transformadors de corrent, que implica tallar el subministrament elèctric general i realitzar complexes cablejats elèctrics, a més de ser una inversió en equips elevada.
 4.  
  

Readwatt instalado en un contador de CIRCUTOR A continuació resoldrem els dubtes més habituals respecte d'aquest nou sistema de mesurament energètic:

 

És legal usar Readwatt? Sí, ja que no es modifica res de la instal·lació del vostre comptador habitual.

   

Puc fer servir Readwatt amb el meu comptador? Sí, l'únic requisit és que el vostre comptador disposi de sortida de comptatge mitjançant emissor d'impulsos òptics (veure imatge adjunta).

 

Com s'instal·la el Readwatt? El Readwatt s'instal·la en tres senzills passos:

 
   
 1. Ubicar-lo davant la sortida d'impulsos òptics del vostre comptador mitjançant l'adhesiu.
 2.  
 3. Alimentar-lo amb la font d'alimentació adjunta.
 4.  
 5. Rebre les dades en un programari de gestió energètica com el PowerStudio / EDS de CIRCUTOR, o en un programari mestre Modbus/RTU.
 6.  
  
Instalar el Readwatt es rápido y sencillo
 
Instal·lar el Readwatt és ràpid i senzill
 

Les aplicacions de Readwatt són múltiples. Aquí enumerem les principals:

 
   
 •  

  Petita i mitjana indústria: conèixer el vostre consum energètic de forma precisa, i ajustar-lo segons us interessi: per màxima demanda, per correcció d'energia reactiva (necessita dos Readwatts), per correcció d'hàbits de consums energètics no adequats.

   
 •  
 •  

  Instal·ladors i empreses de consultoria energètica: per oferir els seus serveis de millora energètica i de valor afegit de forma ràpida, senzilla i no invasiva.

   
 •  
 •  

  Companyies comercialitzadores d'electricitat i energia en general: per conèixer les corbes de consum de potencials clientes i oferir-los tarifes ajustades a les seves necessitats.

   
 •  
 •  

  Cadenes d'empreses de serveis o producció (grans Superfícies, alimentació, etc.): ja que podran saber, centralitzar i supervisar els seus consums energètics de forma àgil i senzilla. Tot això els permetrà una millor gestió energètica i una major capacitat negociadora amb els proveïdors d'energia.

   
 •  
 

Si desitgeu conèixer i provar el nou Readwatt no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres.

                 
  

Més informació a la fitxa de producte:
 Captador d'impulsos òptics per a lectura de comptadors d'energia ReadWatt.
 

 
 
 
 

CIRLAMP Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic

 

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius per a tots els grans consumidors sigui la millora de l'eficiència energètica.

 

 

Des del punt de vista del consum d'energia, l'objectiu de ser més eficients, no només afecta a les instal·lacions industrials, sinó que l'enllumenat públic, en la majoria dels casos gestionat pels ajuntaments, és un dels grans consums en els que és possible ser més eficient.

 

CIRCUTOR des de la seva fundació l'any 1973 s'ha dedicat a dissenyar, fabricar i comercialitzar productes orientats a l'eficiència energètica. CIRCUTOR basant-se en la seva àmplia experiència en aquest sector, ha desenvolupat una gamma de productes orientats a una gestió intel·ligent de l'enllumenat públic obtenint importants avantatges a tots els nivells:

 

   
 • Estalvi d'energia.
 •  
 • Reducció dels costos de manteniment.
 •  
 • Reducció de les emissions de CO2.
 •  
 • Millora en la gestió de l'enllumenat públic exterior en benefici de l'usuari.
 •  

 

La solució que ha desenvolupat CIRCUTOR basada en el CirLamp, permet la gestió intel·ligent de l'enllumenat públic, amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència disminuint el consum d'energia.

 

La possibilitat de controlar de forma remota el funcionament de cada punt d'enllumenat suposa nombrosos avantatges davant alternatives que proposen un únic control en capçalera.

 

El sistema CirLamp aporta tant la flexibilitat del control punt a punt, com la facilitat de la gestió del manteniment, repercutint directament en el consum d'energia elèctrica i en la satisfacció dels usuaris.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

Per què necessitem un sistema intel·ligent de gestió de l'enllumenat?

 

Aquests són alguns dels motius que justifiquen la necessitat d'utilitzar un sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic:

 

   
 • ‡El consum associat a l'enllumenat públic expressat en la despesa en electricitat anual per habitant és superior als 118 kWh a Espanya.  A França és aproximadament un 25% inferior i a Alemanya on tenen menys hores de llum solar a l'any, no és superior al 40% nostre.
 •  
 • L'enllumenat públic suposa, aproximadament, a la majoria de municipis més d'un 40% del consum d'energia.
 •  
 • El 40% es malgasta en forma de contaminació lumínica.
 •  
 • El 50% del temps d'ús de l'enllumenat públic es podria regular.
 •  

 

Elements del sistema de gestió de l'enllumenat públic.

 

El sistema de gestió eficient de l'enllumenat públic està format per mòduls CirLamp que s'instal·len en els punts de llum i pel CirLamp Manager que és l'encarregat de gestionar tota la xarxa d'equips i que s'instal·la en el quadre elèctric.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

On utilitzar aquest sistema?

 

Són molts els tipus d'instal·lacions en els quals la incorporació d'un sistema CirLamp pot suposar un important estalvi. Des d'instal·lacions d'enllumenat públic fins al control de l'il·luminació de túnels, passant per qualsevol possible aplicació a l'àmbit industrial.

 

esquema-cirlamp 

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

Objectius de l'ús d'un sistema de gestió d'enllumenat.

 

Reducció del consum d'energia elèctrica:

 

Per aconseguir una reducció del consum podem realitzar dos tipus d'accions, d'entrada podem substituir les antigues làmpades de vapor de mercuri per aquelles que siguin més eficients, com per exemple les de LED, i a més hi ha la possibilitat de fer una gestió més eficient dels punts de llum amb l'ajuda del sistema CirLamp.

 

Reducció dels costos de manteniment:

 

Gràcies al sistema de control intel·ligent d'enllumenat públic que proposa CIRCUTOR podem reduir els temps d'actuació quan es produeix alguna incidència ja que tenim informació en temps real de quin és l'estat de la instal·lació. Gràcies a la informació que ens proporciona podem fer un manteniment preventiu dels punts de llum.

 

Reducció de la contaminació i emissions de CO2:

 

A l'aconseguir un consum d'energia més eficient podem reduir les emissions de CO2 que provoquen l'efecte hivernacle que afecta al clima mundial. També reduïm la pol·lució lumínica de forma que fem un ús més racional de la il·luminació pública.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT