UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Lista referencyjna

Przykład udanego rozwiązania: Projekt w standardzie "pod klucz" firmy CIRCUTOR: Instalacja markizy solarnej zapewniającej samowystarczalność energetyczną 97,2 kWp w miejscowości Vilamalla (Girona)

Instalacja bez nadwyżek energii, działająca 7 dni w tygodniu, zapewniająca 100% samowystarczalność energetyczną.

Dane techniczne:
 • Markiza solarna o mocy 97,2 kWp
 • 360 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp
 • 2 inwertery trójfazowe o mocy 50 kVA
 • Punkt ładowania pojazdów elektrycznych
 • Obejmuje 48 miejsc parkingowych na długości 60 metrów

Przykład udanego rozwiązania: Projekt w standardzie pod klucz firmy CIRCUTOR: Instalacja markizy solarnej zapewniającej samowystarczalność energetyczną 97,2 kWp w miejscowości Vilamalla (Girona)

Sytuacja początkowa:

General Markets Food Iberica, lider dystrybucji żywności w Hiszpanii, to firma z 93-letnią historią, zatrudniająca ponad 2400 pracowników w 5 sektorach działalności.
Firma posiada ponad 650 punktów sprzedaży, do których należą placówki cash&carry (GMcash) i supermarkety franczyzowe (SUMA i PROXIM); 2000 klientów pośród niezależnych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów lokalnych; a także oddział Export oraz oddział restauracyjny - Food Service.
W platformie magazynu znajdującego się w Vilamalla (Girona, Hiszpania), klient zgłosił konieczność ograniczenia opłat za energię elektryczną, zgodnie z polityką energetyczną i ochrony środowiska GM FOOD, której priorytetem jest zużywanie certyfikowanej energii ze źródeł odnawialnych.

Cele:

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez kierownictwo GM Food Iberica, CIRCUTOR zaproponował wykonanie kompletnego projektu w standardzie "pod klucz", aby zrealizować cele stawiane przez dyrekcję firmy.
Rozwiązanie polega na zainstalowaniu pokrycia w celu uniknięcia nagrzewania się zaparkowanych pojazdów oraz w celu wykorzystania całej jego powierzchni do wygenerowania czystej energii, umożliwiając mniejszy pobór energii elektrycznej z sieci oraz mniejszą emisję CO2. Dodatkowo, markiza solarna zostaje wykorzystana również do zainstalowania punktu ładowania pojazdów elektrycznych, unikając tym samym emisji CO2 w pojazdach, a także polepszając wizerunek korporacyjny oraz pomagając w zrównoważonym rozwoju środowiska naturalnego.

Szczegóły:

W celu pomyślnej realizacji wytycznych GM Food Iberica, CIRCUTOR zaoferował pomoc klientowi polegającą na wykonaniu projektu w standardzie "pod klucz", zapewniając kompletne rozwiązanie: od mechanicznego montażu do instalacji elektrycznej i homologacji wszystkich jej komponentów oraz ułatwiając jednocześnie zakończenie obiektu w możliwie najkrótszym czasie.
Mając to na uwadze, CIRCUTOR zaprojektował markizę solarną o mocy 97,2 kWp i długości 60 metrów, obejmującą 360 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp i 2 inwertery trójfazowe o mocy 50 kVA z punktem ładowania Urban przeznaczonym do ładowania dowolnych pojazdów elektrycznych. Markiza pokrywa łącznie 48 miejsc parkingowych.
System uzupełnia aplikacja Scada dostępna na PC, która dostarcza informacje w czasie rzeczywistym oraz w sposób zdalny. Dzięki temu administratorzy wewnętrzni w każdej chwili mogą w łatwy sposób pozyskać odpowiednie informacje, a także istotne dane, na koniec miesiąca, dotyczące produkcji czystej energii, osiągniętych oszczędności w opłatach za energię oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
Przykład udanego rozwiązania: Projekt w standardzie pod klucz firmy CIRCUTOR: Instalacja markizy solarnej zapewniającej samowystarczalność energetyczną 97,2 kWp w miejscowości Vilamalla (Girona)
Rozwiązanie polega na zamontowaniu pokrycia w celu uniknięcia nagrzewania się zaparkowanych pojazdów oraz w celu wykorzystania całej jego powierzchni do wygenerowania czystej energii, umożliwiając mniejszy pobór energii elektrycznej z sieci oraz mniejszą emisję CO2.

Rola firmy CIRCUTOR

Jak wspomniano powyżej, CIRCUTOR pełnił rolę wykonawcy w ciągu całego procesu instalacji oraz był jedyną jednostką odpowiedzialną za wykonawstwo i realizację instalacji, pracując w następujących obszarach:
Materiały:
 • Sprzęt fotowoltaiczny.
 • Punkt ładowania pojazdu elektrycznego, model URBAN.
 • Prefabrykowana budka przeznaczona na pomieszczenie, w którym znajduje się inwerter.
 • Rozdzielnice do ochrony instalacji fotowoltaicznej.
Usługi:
 • Mechaniczny montaż markizy za pomocą ciężkich maszyn (ciężarówka z żurawiem i napowietrzne platformy robocze).
 • Instalacja elektryczna.
 • Inżynieria budowlana i projektowa.
 • Opracowanie planu BHP z rozwiązaniami alternatywnymi w obiekcie.
 • Opracowanie aplikacji SCADA do monitorowania produkcji energii fotowoltaicznej i ładowania pojazdu elektrycznego.
 • Formalności dotyczące homologacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z RD900/2015.
 • Formalności dotyczące homologacji instalacji punktu ładowania zgodnie z REBT-ITC-52.
Podczas całej realizacji projektu CIRCUTOR współpracował z firmami wykonawczymi przy kolejnych etapach budowy obiektu. Szczegółowa lista firm, które współpracowały w tym projekcie:
 • Firma konsultingowa w zakresie energetyki i ochrony środowiska BioQuat
 • Firma inżynieryjna EticEnergy
 • Firma instalacyjna Masiro Instalaciones

Wyniki:

W celu zamknięcia projektu, podzielono go na trzy różne fazy o różnych okresach trwania: Po zakończeniu projektu, oczekuje się uzyskania następujących wyników:
 • Przewidywane oszczędności energetyczne: 10 000 € w pierwszym roku.
 • Szacowana roczna produkcja energii: 125 MWh / rocznie.
 • Zmniejszenie emisji CO2: 35 ton / rocznie.
 • Zwrot z inwestycji ~ 5% / rocznie.
 • Wytwarzanie dziennej ilości energii fotowoltaicznej, która umożliwi naładowanie pojazdów elektrycznych przebywających odległość sięgającą 3000 km/dzień w oparciu o energię niewytwarzającą szkodliwych emisji.
 • Dotychczas, działanie systemu klimatyzacji w lecie powodowało zużycie szczytowe, pociągając za sobą opłaty za nadmierny pobór. Dzięki nowemu rozwiązaniu, przewiduje się wyeliminowanie tego nadmiernego poboru mocy, co będzie równoznaczne z bezpośrednimi oszczędnościami finansowymi.
Przykład udanego rozwiązania: Projekt w standardzie pod klucz firmy CIRCUTOR: Instalacja markizy solarnej zapewniającej samowystarczalność energetyczną 97,2 kWp w miejscowości Vilamalla (Girona)
 

Pobierz w formacie PDF pdfes  en  fr  de  pl  pt

 

Porty morskie

PROJEKT

Poprawa systemu zarządzania poborem energii w porcie w Barcelonie

 

SEKTOR

Mariny

 

KLIENT

Port w Barcelonie

         

OSZCZĘDNOŚĆ

25-30% zużycia

 

INWESTYCJA

80 000 €

 

OKRES AMORTYZACJI

3 lata


Cele:

Głównym celem było uzyskanie maksymalnej wydajności energetycznej przy utrzymaniu poziomu komfortu dla klientów.


Wyniki:

Na podstawie danych statystycznych podobnych topologii, oszczędności uzyskane po roku od wdrożenia systemu zostały oszacowane na 25-30% w porównaniu do wyników roku poprzedniego. Dodatkowo, oprócz drastycznego zmniejszenia kosztów energetycznych, zminimalizowano również problemy związane z przeciążeniem linii i ze szczytowymi okresami poboru.

Pozyskano również lojalność klientów, ponieważ zarządzający portem naliczał dokładnie koszty przypadające na każde stanowisko cumownicze, nie popełniając przy tym błędów ani nie posiłkując się przybliżonymi szacunkami w generowanych fakturach.


 Porty morskie

Sytuacja początkowa

Port w Barcelonie odnotował 60%-wy wzrost należności za energię elektryczną na skutek ciągłych podwyżek cen energii. Z drugiej strony, użytkownicy stanowisk cumowniczych pragnęli korzystać z tych samych wygód, które posiadają w swoich mieszkaniach, używając wszelkiego rodzaju sprzętu AGD, urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych. Nie zdawali sobie jednak sprawy ze związanych z tym dodatkowych kosztów.

Z tego powodu wyniknęły problemy spowodowane przez przeciążenie istniejących linii oraz problemy dotyczące zarządzania siecią obejmującą wiele punktów poboru. Dlatego konieczne było znalezienie rozwiązań, które pozwoliłyby zmniejszyć koszty energetyczne prądu i wody poprzez ograniczenie ogólnego zużycia, nie wpływając jednak negatywnie na poziom zadowolenia klientów.

 

Pobierz w formacie PDF pdf : es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Supermarkety

PROJEKT

Poprawa wydajności energetycznej w centrum handlowym

 

SEKTOR

Sieć centrów handlowych

 

KLIENT

Centrum handlowe

         

OSZCZĘDNOŚĆ

32 000 € rocznie

 

INWESTYCJA

21 000 €

 

OKRES AMORTYZACJI

8 miesięcy


Zrealizowany cel:

Porównanie zużycia energii na metr kwadratowy między centrami


Wyniki:

Od pierwszego miesiąca po zainstalowaniu systemu, osiągnięto 15% oszczędność zużycia energii, a wszystkie przedsięwzięte środki optymalizacyjne umożliwiły przeciętną oszczędność w wysokości 32 000 € w pierwszym roku. Termin amortyzacji projektu wyniósł 8 miesięcy.

"Wykrycie braku wydajności na skutek poboru energii w nieodpowiednich przedziałach czasowych, na przykład przez system klimatyzacji w porze nocnej, pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 8000 € rocznie dzięki świadomości konieczności odpowiedniego działania, programowania i/lub zdalnego sterowania wspomnianymi systemami."

Dodatkowo odnotowano inne oszczędności, zarówno w przypadku użytkowania jak i obsługi. Jednocześnie powstały możliwości racjonalnego użytkowania energii w instalacjach, także za pomocą zdalnego sterowania z platformy internetowej. Pozostałe ulepszenia uzyskano dzięki użyciu harmonogramów, w celu zracjonalizowania poborów sezonowych.


 Supermarkety

Sytuacja początkowa

Kierownik odpowiedzialny za systemy energetyczne w sieci centrów handlowych wykrył nadmierne koszty w fakturach za zużycie energii elektrycznej. Jako cel postawił sobie poprawę wydajności energetycznej instalacji. Nie istniała również prognoza poboru energetycznego ani możliwość porównania danych między podobnymi centrami tej samej sieci handlowej.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Instalacja umożliwiająca uzyskanie natychmiastowej samowystarczalności energetycznej, podłączona do sieci w Rubí

PROJEKT

Instalacja fotowoltaiczna zapewniająca samowystarczalność energetyczną, o mocy 18 kWp z zerowym przesyłem do sieci, zamontowana w płaskiej pokrywie

 

SEKTOR

Przemysłowy

 

KLIENT

B. Braun Medical

         

OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA

2 350 €

 

OKRES AMORTYZACJI

10 lat

 

Zmniejszenie emisji CO2

6 t rocznie


Zrealizowany cel:

Dzięki tej instalacji zapewniającej samowystarczalność energetyczną, B Braun posiada system do wytwarzania energii elektrycznej, oparty całkowicie na energii odnawialnej, który będzie działał przez najbliższych 25 lat.


Ważne dane:

 • Instalacja o mocy 18 kWp, zapewniająca uzyskanie natychmiastowej samowystarczalności energetycznej, zamontowana w pokrywie budynku przedsiębiorstwa.
 • Instalacja wykonana zgodnie z normami CTE (Kodeks techniczny budownictwa)
 • CIRCUTOR dostarczył sprzęt i dokonał uruchomienia instalacji
 • lGrupa EBM wykonała montaż, podłączenie i homologację instalacji
 • Inwerter Fronius Symo trójfazowy o mocy 17,5 kWn.
 • Instalacja podłączona do linii urządzeń chłodzących firmy może dostarczać ponad 90% mocy w godzinach szczytu w ciągu dnia
 • Kontrola przesyłu energii do sieci wykonywana jest za pomocą CDP-0

 

Instalacja umożliwiająca uzyskanie natychmiastowej samowystarczalności energetycznej, podłączona do sieci w Rubí

 

Installation of a three phase Fronius inverter with 17,5 kWh

Instalacja z inwerterem trójfazowym Fronius Symo o mocy 17,5 kW

 


Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Instytucje bankowe

PROJEKT

Poprawa systemu zarządzania energią w sieci placówek bankowych w Meksyku

 

SEKTOR

Bankowy

 

KLIENT

Instytucja bankowa w Meksyku

         

OSZCZĘDNOŚĆ

15 - 20% zużycia rocznego

 

INWESTYCJA

126 000 €

 

OKRES AMORTYZACJI

6 miesięcy


Zrealizowany cel:

Określenie i skorygowanie zwyczajów poboru energii w poszczególnych placówkach


Wyniki:

Wyniki audytu energetycznego wykonanego za pomocą systemu zarządzania energią to: optymalizacja poboru energii przez system klimatyzacji, oświetlenia, a także pozostałych zasobów energetycznych w placówce. Z drugiej strony skontrolowano i porównano zwyczaje dotyczące wykorzystania energii w poszczególnych placówkach.

Ostatecznie, wyniki uzyskane na skutek podjęcia poprzednio wymienionych działań były następujące:

 • ––Zmniejszenie poboru energii elektrycznej w każdej placówce (kWh) o około 15-20%
 • ––Amortyzacja projektu zarządzania energią w terminie sześciu miesięcy.

Dzięki specjalistycznym urządzeniom oraz Systemowi Zarządzania Energią Power Studio SCADA firmy CIRCUTOR, można było przeprowadzić bezpośrednie działania mające na celu oszczędności, uwrażliwiając personel na bardziej racjonalne wykorzystanie energii. Dzięki temu udało się zmniejszyć w dużym stopniu całkowite zużycie energii, a w konsekwencji - ograniczyć koszty energii elektrycznej oraz emisje CO2 związane z poborem prądu.


 Instytucje bankowe

Sytuacja początkowa

Jedna z najważniejszych grup bankowych w Meksyku chciała zoptymalizować swój pobór energii elektrycznej. Wspomniana grupa obecna w ponad 160 krajach świata, stanowi referencyjną instytucję bankową na poziomie światowym.

Z powodu konieczności racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej, grupa bankowa postanowiła zainstalować system pomiaru i rejestrowania energii w 210 placówkach w Meksyku.

 

Pobierz w formacie PDF pdfes  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Oczyszczalnia ścieków (EDAR)

PROJEKT

Poprawa wydajności energetycznej oczyszczalni ścieków

 

SEKTOR

Oczyszczanie ścieków

 

KLIENT

Katalońska Agencja Wody - Agencia Catalana del Agua (ACA)

         

Ważne dane

Poprawa wydajności dzięki zmniejszeniu o 8,5% współczynnika energetycznego (EnPI) kWh/m3 oczyszczanych ścieków

 

Spadek poboru energii

69.745 kWh/rok (-8,6%)

 

OSZCZĘDNOŚĆ

27.029 € rocznie


Zrealizowany cel:

Poprawa wydajności dzięki zmniejszeniu o 8,5% współczynnika energetycznego (EnPI) kWh/m3 oczyszczanych ścieków


Wyniki:

Dzięki wdrożeniu systemu pomiaru, kontroli i zdalnego sterowania w oczyszczalni ścieków (EDAR) w Martorell, uzyskano lepsze zarządzanie energią elektryczną w instalacji, uzyskując oszczędność 8,6% we współczynniku energetycznym (EnPI) kWh/m3, a także oszczędności finansowe w wysokości 28 029 euro, co pozwoliło na zwrot inwestycji przed upływem 12 miesięcy.

Dzięki okresowej kontroli poboru energii elektrycznej przez urządzenia elektromechaniczne oraz wykrywaniu odchyleń w określonych parametrach elektrycznych (głównie natężenia i napięcia), wprowadzono program obsługi zapobiegawczej umożliwiającej wykrywanie z wyprzedzeniem awarii, co pozwoliło zmniejszyć liczbę awarii i wydłużyć okres eksploatacji urządzeń.


 Oczyszczalnia ścieków (EDAR)

Sytuacja początkowa

Od końca 2008 roku, Katalońska Agencja Wody (Agencia Catalana del Agua) - organ administracyjny zajmujący się gospodarką wodami, planowaniem i wykonywaniem polityki rządu Katalonii w dziedzinie wód, rozwija Program Oszczędności i Wydajności Energetycznej (skrót hiszpański: PEEE) w zakładach oczyszczania ścieków w Katalonii.

W ramach działań podejmowanych przez PEEE, Oczyszczalnia Ścieków (EDAR) w Martorell (Barcelona), zarządzana przez Katalońską Agencję Wody, poprzez podmiot eksploatujący - Compañía General de Aguas de Cataluña S.A. - zoptymalizowała wydajność energetyczną za pomocą sprzętu pomiarowego i systemu zdalnego zarządzania energią, w celu istotnego zmniejszenia poboru energii w instalacjach i wydłużenia okresu żywotności głównych urządzeń elektromechanicznych. To działanie zostało wsparte finansowo przez Kataloński Instytut Energii. 

Przed wdrożeniem rozwiązania optymalizacyjnego, całkowity pobór energii przez oczyszczalnię ścieków (EDAR) w Martorell oraz Stację pomp Anoia w okresie jednego roku od września 2010 do sierpnia 2011 wyniósł 1 123 716 kWh.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Uniwersytet Pablo de Olavide

PROJEKT

Certyfikacja Systemu Zarządzania Instalacjami i Wydajnością Energetyczną UPO zarządzanego za pomocą PowerStudio i posiadającego certyfikat zgodności z normą UNE-EN ISO 50001

 

SEKTOR

Państwowe szkoły wyższe

 

KLIENT

(UPO) Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla

         

OSZCZĘDNOŚĆ

200 000 € rocznie

 

INWESTYCJA

150 000 € rocznie

 

OKRES AMORTYZACJI

5 lat


Cele:

Głównym celem jest optymalizacja poboru energii elektrycznej w instalacjach UPO


Wyniki:

 • ––Oszczędność ogółem od 2011 do 2014 roku wynosi 26,47% w porównaniu z Linią bazową odniesienia 2011.
 • ––Należy podkreślić, że w 2012 roku oddano do użytku fazę II i III Biblioteki, co oznaczało duże zużycie energii w ciągu miesiąca. Kilka lat później, dzięki dokładniejszym kontrolom uzyskano zmniejszenie poboru energii we wspomnianym budynku.
 • ––Dzięki temu zaoszczędzono około 200 000 euro rocznie.

 Główna kontrola zużycia energii

Sytuacja początkowa

Wciąż utwierdzamy się w przekonaniu, że zarządzanie zapotrzebowaniem na energię stanowi podstawowy element polityki energetycznej organizacji, a w sposób szczególny - wyższych uczelni hiszpańskich. Ograniczenie zapotrzebowania pozwala, w możliwie najbardziej oszczędny sposób, osiągnąć wytyczone cele w zakresie redukcji kosztów zaopatrzenia w energię, minimalizacji wpływu na środowisko i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe założenia, od chwili powstania Uniwersytetu Pablo de Olavide (UPO) w Sewilli, w 1997 roku, sektor Infrastruktury, Konserwacji i Efektywności Energetycznej (IMEE) oraz Ośrodek Informatyki i Komunikacji (CIC) pod nadzorem kierownictwa UPO, troszczą się, aby stworzyć wysokiej jakości mechanizmy zarządzania wydajnością energetyczną instalacji i budynków w kampusie, a także aby uświadomić "trudność pozyskiwania energii oraz wpływ pozyskiwania energii na środowisko" , przy udziale wszystkich członków społeczności akademickiej w realizacji wytyczonych celów.

Ze swej strony, w latach 1997-2015, Uniwersytet powoli rozszerzał swoją infrastrukturę (budynki i instalacje do celów dydaktycznych, badawczych i zarządzania administracją), która wymaga skutecznego zarządzania w odniesieniu do elementów uwzględnionych w opisanej dobrej praktyce (zarządzanie oświetleniem, dostawą wody pitnej i nawadnianiem, systemami klimatyzacji, systemem kontroli obecności, alarmami przeciwpożarowymi, systemami gaśniczymi, nadzorem, ...) .

 

Pobierz w formacie PDF pdfes  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Koncesjoner samochodów Citroën

PROJEKT

Poprawa wydajności energetycznej i oszczędność kosztów

 

SEKTOR

Samochodowy

 

KLIENT

Koncesjoner Citröen Garaje Eloy

         

Oszczędność

Od 11% do 24% w ciągu pierwszego roku

 

Roczny zwrot z inwestycji

61%

 

Roczne zużycie w EUR

55 000 € rocznie


Zrealizowany cel:

Od pierwszego miesiąca uzyskuje się 24% oszczędność zużycia energii elektrycznej


Wyniki:

Już w pierwszym miesiącu po zainstalowaniu rozwiązań technicznych, oszczędność zużycia prądu elektrycznego wyniosła 24%. Dodatkowo odnotowano inne oszczędności, zarówno w przypadku użytkowania jak i obsługi. Jednocześnie powstały możliwości racjonalnego użytkowania energii w instalacjach, także za pomocą zdalnego sterowania z platformy internetowej. W celu osiągnięcia tych wyników, najpierw wykonano analizę techniczną, aby następnie wprowadzić udoskonalenia i wdrożyć system nadzoru. W sierpniu, po wdrożeniu systemu, uzyskano 28% oszczędność na fakturze oraz jeszcze większą optymalizację, dzięki użyciu harmonogramów poboru energii i programowaniu.


 Koncesjoner samochodów Citroën

Sytuacja początkowa

Działalność koncesjonera Citröen Garaje Eloy rozrastała się stopniowo , dochodząc do 6 220 m2 powierzchni usługowej, przy rocznym zużyciu 260 000 kWh, co generowało każdego roku koszt w wysokości 55 000 €.

 

Pobierz w formacie PDF pdfes  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

Budynki administracji publicznej

PROJEKT

Poprawa wydajności energetycznej w budynku administracji publicznej

 

SEKTOR

Administracja publiczna

 

KLIENT

Kataloński Instytut Energii - Instituto Catalán de la Energía (ICAEN)

         

OSZCZĘDNOŚĆ

34.552 € rocznie (22,5% wartości faktury za energię)

 

INWESTYCJA

17.936 €

 

OKRES AMORTYZACJI

6,2 miesiąca


Zrealizowany cel:

Integralny system pomiaru i kontroli umożliwił zaoszczędzenie 34 552 € na fakturze za energię elektryczną w pierwszym roku. Dodatkowo osiągnięto lepszy nadzór nad parametrami energetycznymi, a budynek stał się bardziej zrównoważony środowiskowo.


Wyniki:

W wyniku zastosowania zespołu środków, zmniejszono o 20% zużycie energii elektrycznej w latach 2012-2013, przy całkowitej oszczędności na fakturze za energię elektryczną, wynoszącej 22,5% (34 552 €) w 2013 roku.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania i zastosowaniu środków naprawczych, uzyskano następujące rezultaty:

 • ––Wykrycie poborów energii charakteryzujących się małą wydajnością oraz zastosowanie środków naprawczych.
 • ––Zaksięgowanie oszczędności uzyskanych dzięki przedsięwziętym środkom.
 • ––Ocena amortyzacji zrealizowanych inwestycji.
 • ––Zastosowanie kryteriów ciągłej oceny i optymalizacji.
 • ––Kontrolowanie i udoskonalanie prac z zakresu obsługi

 Budynki administracji publicznej

Sytuacja początkowa

Budynek Wydziału Przedsiębiorstw i Zatrudnienia jest siedzibą Głównej Dyrekcji Energii, Kopalni i Bezpieczeństwa Przemysłowego, Katalońskiego Instytutu Energii (ICAEN) oraz Katalońskiej Agencji ds. Konsumpcji, i charakteryzował się rocznym zużyciem 1 535 650 kWh, przy rocznych kosztach energii elektrycznej wynoszących 153 565 €, poza kosztami za zakontraktowaną moc w wysokości 24 300 € rocznie. Kierownictwo budynku wyznaczyło jako priorytet poprawę wydajności energetycznej instalacji w celu zmniejszenia średniego poboru energii, wynoszącego 127 790 kWh miesięcznie.

Główne koszty za energię elektryczną związane były z klimatyzacją (36%) i oświetleniem (25%). Wielkości poboru ulegały wahaniom ze względu na zwyczajowe godziny pracy w biurach, chociaż - jak przekonamy się - były bardziej zmienne niż powinny być. Brakowało planowania w zakresie poboru energii, a także możliwości porównania z poprzednimi miesiącami i latami. Wspomniany budynek był objęty postanowieniami decyzji rządu Katalonii zawartej w programie oszczędności i wydajności energetycznej z lipca 2007 i sierpnia 2011, w zakresie konieczności wykonania audytów energetycznych we wszystkich budynkach i biurach rządowych o rocznym zużyciu energii przekraczającym 200 000 kWh.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pt  pl

 

Informacje pod numerem telefonu: (+34) 93 745 29 00
 

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT