Recommend to a friend

Serie REC4-EV

Wyłącznik różnicowoprądowy z samodzielnym ponownym uzbrojeniem typu A z nadzorem 6 mAdc
.