RGU2 Series

RGU10 Series

.
Elektroniczny przekaźnik różnicowoprądowy z zewnętrznym przekładnikiem serii WG

RGU10

Cod: RGU10

Opis

Zastosowania

Przekaźniki RGU-10 powiązane z przekładnikami WG umożliwiają inteligentną ochronę różnicowoprądową. Ze względu na charakterystykę swojej budowy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i nieprzerwane działanie urządzeń elektrycznych, zapobiegając nieoczekiwanemu zadziałaniu zabezpieczeń.

Dzięki wizualizacji wartości chwilowego prądu upływowego na wyświetlaczu oraz wskazaniom alarmu wstępnego, uzyskuje się informacje dotyczące stanu chronionych linii oraz można wykonać odpowiednią obsługę prewencyjną.

Oprócz tego, wersja RGU-10 C z komunikacją RS-485, w połączeniu z oprogramowaniem PowerStudio oferuje funkcję scentralizowanego monitoringu w czasie rzeczywistym oraz rejestrację danych historycznych do późniejszych analiz.

Dokumentacja

Datasheet: es  en  fr  de

Tab

Typ