CBS4-RA SeriesRGU-RAL Series

REC3 / REC3C Series

.
Wyłącznik różnicowoprądowy z automatycznym ponownym załączeniem

REC3 / REC3C

Cod: REC3 / REC3C

Opis

Rodzina REC3C obejmuje wyłączniki różnicowoprądowe 2 lub 4-biegunowe połączone z inteligentnym napędem silnikowym ponownego załączania, który umożliwia bezpieczne ponowne załączenie powiązanego wyłącznika różnicowoprądowego. Wersja REC3C posiada możliwość sygnalizacji ochrony i ponownego załączenia za pomocą 2 stanów wyjściowych. 

Kompaktowe urządzenie, które instaluje się jak wyłącznik różnicowoprądowy. Nie ma potrzeby wykonywania wewnętrznych połączeń między napędem silnikowym i wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Tryb kontroli izolacji jest używany w przypadku funkcji ochrony wysokiej czułości, w ten sposób urządzenie ponownie załącza się wyłącznie wtedy, gdy zniknęła przyczyna powodująca zadziałanie zabezpieczenia.

W przypadku innej, mniejszej czułości w złożonych instalacjach elektrycznych, stosuje się tryb okresowego ponownego załączania w celu zapewnienia ciągłości zasilania. Urządzenie posiada system blokowania, który określa tryb działania: ręczny lub automatyczny (ponowne załączenie aktywowane).

Zastosowania

Wszystkie instalacje elektryczne, w których wymagana jest bezwzględna ciągłość zasilania w nieprzewidzianych sytuacjach powodujących zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego z przyczyn nie związanych z izolacją elektryczną.

Dokumentacja

Datasheet: es  en  fr  de  pl  pt

Manual: es  en

Technical guide REC3: multi

Technical guide REC3C: multi

Leaflet: es  en  fr

Tab

Typ