PLUS_FREF Series (consult availability)FRF-FRM Series (consult availability)

OPTIM-FR Series (consult availability)

.
Automatyczne baterie z filtrami tłumiącymi

OPTIM-FR

Cod: OPTIM-FR

Opis

Baterie z filtrami tłumiącymi serii OPTIM FR to urządzenia zaprojektowane do kompensacji energii biernej w sieciach, gdzie występuje zmienny poziom obciążenia, duża zawartość harmonicznych oraz ryzyko rezonansu. Zmiany mocy są stosunkowo wolne (rzędu sekund), z tego względu przełączanie wykonywane jest za pomocą styczników.

Zastosowanie

Urządzenia stosowane są głównie do kompensacji w instalacjach z różnymi obciążeniami, które wymagają regulowanej kompensacji ze względu na wahania energii biernej oraz w przypadku występowania dużej zawartości harmonicznych w sieci.

Dokumentacja

Datasheet: es  en

Manual: es  en  fr

Tab

Typ