Relé de protecció i monitoratge d'intensitat de corrent diferencial de tipus B

RGU-100B

RGU-100B, Relé de protecció i monitorització d'intensitat de corrent diferencial tipus B

Code: P11961.

  • Protocol: Modbus/RTU
  • Mòduls: 3
  • Relé Prealarma: Si
  • Comunicacions: RS-485
  • Nº relés: 1
  • IΔn (A): 0, 03 … 3 A
  • Alimentació Vca: 230 Vca
  • Retard: 0,1 … 5 s, INS, SEL
  • Fixació: Carril DIN

INFORMACIÓ

Descripció

Relé electrònic de protecció i monitorització d'intensitat de corrent diferencial (IEC 62020), compatible amb la sèrie WGB, per a càrregues tipus B (IEC 60755 ).

Relé d'altes prestacions amb les següents característiques i funcions principals:

— Relé electrònic amb sortida a relé
— Mesura en alterna, en contínua o mixta (Tipus B segons IEC 60755)
— Mesura i visualitza la intensitat de corrent mitjançant la connexió a transformador diferencial sèrie WGB
— Completament programable amb visualització del corrent de fugida instantània en temps real per display retroil·luminat d'alt contrast (display vermell quan el relé dispara).
— Comunicacions RS-485 (Modbus) integrades
— Relé de prealarma
— Registre d'esdeveniments
— Entrada de telecomandament.

Aplicacions

Protecció o monitorització diferencial de càrregues elèctriques monofàsiques o trifàsiques en corrent altern amb components en continu, amb freqüències de fins a 2 kHz, com:

— Variadors de velocitat
— SAI
— Instal·lacions Fotovoltaiques
— Recàrrega de Vehicle Elèctric
— Filtres actius.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Tensió nominal
230 V~ (± 15 %)
Consum
7.5 VA
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Freqüència
50 … 60 Hz
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
52.5 x 118 x 74 (mm)
Tipus de cargol
Pla
Envoltant
Plàstic V0 autoextingible
Parell de collament
≤ 0.4 Nm, M2.5
Secció de cable en borns d'alimentació
2,5 mm2
Secció de cable en borns d'entrades / sortides
2,5 mm 2
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 30, IP 40 (Frontal)
Humitat relativa (sense condensació)
5 … 95 %
Temperatura d'emmagatzematge
-20 … +70 ºC
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Comunicacions
Bits de dades
8
Paritat
Sense - parell - imparell
Protocol
Modbus RTU
Velocitat
4800-9600-19200-38400-57600-115200 bps
Bits d'estop
1-2
Entrades digitals
Impedància d'entrada
2 kΩ
Aïllament
5.3 kV
Tipus
Contacte lliure de potencial
Interfície d'usuari
LED
2
Teclat
3 polsadors
Tipus de pantalla
LCD (negatiu)
Sortides digitals de relé
Quantitat
1
Corrent màxima
6 A
Tensió màxima de contactes oberts
230 V ~
Vida elèctrica
60 × 103 (250 V ~ / 5A)
Vida mecànica
10 x 106
Potència màxima de commmutació
1500 VA
Sortides digitals de transistor
Tipus
Optoacoblador
Corrent màxim
0.1 A
Tensió màxima
230 V ~
Pes net (kg)
0,188
Protecció diferencial
Sensibilitat (I∆n) A
0,03 … 3
Temps de retard (t∆)
INS - [S]-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.8-1-3-5 s
Transformador
Extern, serie WGB (no inclos)
Tipus
Tipus B
Normes
Normes
IEC 60947-2-M, IEC 60755 (Condicions de mesura per a formes d'ona tipus B de la norma), UNE-EN 60068-2-1, UNE-EN60068-2-2, UNE-EN 60068-2-78
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

3D
Dimensions
Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Altres certificats

ACCESORIS