Mòduls de mesurament per a equips TR

M/TR-25 Acc X 4

M/TR-25 Acc. X 4, M/TR-25 Acc. X 4, Mòdul de mesura per a 4 circuits de corrent màx. 25 Acc,

Code: E80011.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  TRH16 és un analitzador per a la mesura de fins a 16 strings fotovoltaics en corrent continu fins a 1500 Vc.c.. Les seves característiques fan d'ell un equip ideal i versàtil per a la mesura de diferents nivells de corrent, depenent del sensor connectat a cadascuna de les entrades. L'equip està proveït d'una entrada analògica 0...20 mA i una entrada per a la connexió d'una sonda de temperatura PT100 o PT1000, fent possible la mesura de variables ambientals .

  Aplicacions

  Aplicació de superivisió de strings solar fotovoltaics, per a la mesura de fins a setze cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1500 Vcc.

  ESPECIFICACIONS

  Pes net (kg)
  0,159

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Manual d'usuari
  Full de dades

  ACCESORIS