Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaiques

TR8 RS-485 25 A

TR8 RS-485 25 A, Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaiques,

Code: M54600.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  INFORMACIÓ

  Descripció

  És summament complex certificar que una planta fotovoltaica es troba al punt màxim de rendiment, sense tenir un control de les fonts primàries de generació que així ho certifiquin. TR8 s'ha dissenyat específicament per al control de strings en plantes fotovoltaiques, coneixent en temps real el nivell de corrent que es genera en els diferents grups, i en conseqüència, coneixent el corrent que flueix a través dels sensors de tensió i corrent connectats al dispositiu.

  Aplicacions

  Aplicació de superivisió de strings solar fotovoltaics, per a la mesura de fins a 8 cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1000 Vcc

  DIMENSIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Manual d'usuari
  Full de dades
  Certificat CE
  Catàleg
  Díptic

  ACCESORIS