Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaiques

TR8 RS-485 100-200 A

TR8 RS-485 100-200 A

Code: E80001.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • 8 canals de 100/200 Acc Connexió de fins a 8 M/TR-100A o M/TR-200A 1 Entrada de tensió de 1000 Vcc 8 Entrades digitals lliures de tensió

INFORMACIÓ

Descripció

És summament complex certificar que una planta fotovoltaica es troba al punt màxim de rendiment, sense tenir un control de les fonts primàries de generació que així ho certifiquin. TR8 s'ha dissenyat específicament per al control de strings en plantes fotovoltaiques, coneixent en temps real el nivell de corrent que es genera en els diferents grups, i en conseqüència, coneixent el corrent que flueix a través dels sensors de tensió i corrent connectats al dispositiu.

Aplicacions

Aplicació de superivisió de strings solar fotovoltaics, per a la mesura de fins a 8 cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1000 Vcc

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE

ACCESORIS