Wattímetres

WTC96A 110V .../5A

WTC96A 110V .../5A, Vatímetre trifàsic 3 fils (ARON), panell 96x96

Code: M13034.

 • Escala: 90º P1
 • Sistema: Trifàsic 3 fils (ARON)
 • Precisió: 1,5
 • Mesura: 110 Vf-f, .../ 5A
 • Equip: WTC96A
 • Mòduls: 96x96

INFORMACIÓ

Descripció

 • No necessiten alimentació auxiliar.
 • Caixes DIN de dimensions 96 i 144.
 • Classe de precisió 1,5
 • Convertidor electrònic incorporat< /li>
 • Circuits monofàsics i trifàsics, equilibrats i desequilibrats.

Aplicacions

Per a la mesura de potència activa en circuits monofàsics i trifàsics equilibrats o desequilibrats

ESPECIFICACIONS

Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
96 x 96 x 62.9 (mm)
Pes net (kg)
0,4

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Esquema elèctric JPG
Full de dades

ACCESORIS