Freqüencímetre de làmines

HLC96 46-54Hz 17L

HLC96 46-54Hz 17L, Freqüencímetre de 17 làmines, 96x96

Code: M129310080000

  • Precisió: 0,5
  • Mesura: 46...54 Hz
  • Freqüència (Hz): 46...54, 17 làmines
  • Mòduls: 96x96

INFORMACIÓ

Descripció

  • No necessiten alimentació auxiliar.
  • Caixes DIN de dimensions 72, 96 i 144 mm
  • Classe de precisió 0,5
  • Mesura independent de la forma d'ona

Aplicacions

Per a la mesura de freqüència en circuits de corrent altern de qualsevol forma d'ona i on les condicions ambientals i físiques siguin significatives.

ESPECIFICACIONS

Característiques elèctriques
Tensió d'aïllament, circuit
2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
Circuit de mesura de tensió
Tensió nominal
230 Vca
Consum
2 … 3 VA
Freqüència de mostreig
50 … 400 Hz
Circuit de mesura de corrent
Sobrecàrrega admisible
1,5 In permanent / 15 In durant 1s
Precisió de mesures
Precisió
0,5 % FE
Característiques ambientals
Temperatura de treball
+10 … +30 °C
Temperatura d'emmagatzematge
-25…+40 °C
Grau de protecció
Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Normes
Normes
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21718
Certificacions
UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
96 x 96 x 69.2 (mm)

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades

ACCESORIS