Estructures coberta plana, mòdul horitzontal

CPH-12

CPH-12, Estructura per a coberta plana, 12 mòduls horitzontals

Code: EEH20C.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • Mòduls: 12
  • Ancoratge Formigó: 26
  • Fixació final (Z): 26
  • Triangle premuntat: 13

INFORMACIÓ

Descripció

Estructures de suport per a mòduls fotovoltaics, configurables per a qualsevol tipus d'instal·lació i coberta. Perfileria d'Alumini Anoditzat, triangles premuntats i cargols d'acer inoxidable, garantint tots els estàndards de qualitat en qualsevol ambient i emplaçament. Alta resistència en ambients salins i /o corrosius, alta resistència davant ratllades, major aïllament elèctric i major durabilitat.
L'estructura subministrada inclou l'ancoratge necessari per a la subjecció dels mòduls fotovoltaics, així com l'ancoratge de la pròpia estructura a la tipologia de coberta. s'inclou per tant qualsevol sobreestructura primària d'adaptació de la pròpia coberta, requerida per a la instal·lació de l'estructura dels mòduls fotovoltaics.
La garantia de l'estructura i els seus ancoratges està vinculada a la correcta instal·lació de la mateixa coberta. i al manteniment anual que sigui d'aplicació per la normativa vigent.
Manuals de muntatge i instal·lació per a ca dóna tipologia d'estructures de suport:

  • Coberta plana Mòdul Vertical (CPV)
  • Coberta plana Mòdul Horitzontal (CPH)
  • Coberta Inclinada (CI)

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Guia Tècnica
Full de dades
Catàleg
Díptic

ACCESORIS