Kits autoconsum instantani en instal·lacions connectades a xarxa

KIT FV 9-S

KIT FV 9-S, Kits per a Autoconsum instantani en instal·lacions connectades a xarxa

Code: E5K038.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

 • Potència FV (kWp): 9.38
 • Potència inversors (kW): 8.2
 • Potència TOTAL (kW): 8.2
 • Tipus xarxa: Trifàsica 3x230/400V
 • : 1

INFORMACIÓ

Descripció

Els KITS FV són conjunts dissenyats per satisfer les necessitats dels clients que han de fer una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum per a una potència determinada, però desconeixen el conjunt d'elements que requereixen. Amb aquests kits , l'usuari tindrà tota la seguretat que aquests elements han estat correctament seleccionats i dimensionats per a la seva instal·lació.Els KITS FV són compatibles i poden incorporar els equips CDP (Controlador Dinàmic de Potència), que garanteixen la injecció 0 a xarxa, i inclouen els certificats que ajuden a legalitzar la instal·lació.Els kits es componen del material següent:

 • Mòduls fotovoltaics (adaptats a la potència de cada referència)
 • Estructures de suport per fixar els mòduls fotovoltaics en qualsevol tipus de coberta
 • Inversors fotovoltaics de connexió a xarxa.

Opcionalment, tots els KITS es poden complementar amb els quadres elèctrics de protecció i control CDP corresponents. Aquests quadres inclouen tant les proteccions per a la part CC (StringBox) com les proteccions CA (CombinerBox), així com els equips de control:

 • CDP-DUO (Controlador dinàmic de potència per a la injecció 0).
 • Analitzador de xarxes CVM-MINI (en cas que la instal·lació sigui trifàsica)
 • Transformadors de mesura de corrent tipus MC.

 Els principals avantatges que s'obtenen amb aquests kits són:

 • Garantia CIRCUTOR per a tot el kit
 • Documentació, esquemes i assistència tècnica de tots els components.
 • Reducció de la cadena logística i del nombre de proveïdors per instal·lació (1 proveïdor per a tot en lloc d'1 proveïdor per component)
 • Estudi de dimensionat d'acord amb el perfil de consum de l'usuari (mòduls, inversor, proteccions i estructura)
 • Solucions per a totes les necessitats (més de 30 referències a escollir)
 • Amb els quadres elèctrics es facilita la instal·lació i es redueix el temps de muntatge
 • Monitorització mitjançant servidor web.

Aplicacions

Ideal per a habitatges, oficines, indústries o qualsevol tipus dedifici amb consums diürns.

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Guia Tècnica
Full de dades
Tutorial
Catàleg
Díptic

ACCESORIS