Sensor per al control dinàmic de potència de recàrrega

CirBEON-20

CirBEON-20, Sensor per a control dinàmic potència

Code: V42002.

  • Potència contractada (kW): 4,6

INFORMACIÓ

Descripció

La recàrrega de vehicles elèctrics en habitatges sol realitzar-se durant la nit, aprofitant les hores de menor consum i amb tarifes elèctriques més assequibles. Durant el procés de càrrega és important tenir en compte el consum de les càrregues connectades, així com la potència demandada pel vehicle elèctric ja que, si el consum excedeix de la potència contractada el relé integrat al comptador fiscal desconnectarà el subministrament de la xarxa.

Per evitar aquest problema, cal instal·lar el controlador CirBEON. Aquesta solució consta d'un dispositiu de mesura que ajusta de manera dinàmica el consum del vehicle elèctric en funció de la potència disponible a la instal·lació. D'aquesta manera, si durant la nit connectem diverses càrregues a més del vehicle elèctric, el sistema reduirà la potència demandada pel vehicle per no superar la potència contractada de la instal·lació, evitant tant la interrupció del subministrament com haver d'augmentar la potència contractada de la instal·lació pel fet de connectar el teu vehicle elèctric.

Aplicacions

El model de CirBEON ha de seleccionar-se en funció de la potència contractada:

• 16 A per a 3,68 kW
• 20 A per a 4,60 kW
• 25 A per a 5,75 kW
• 30 A per a 6,90 kW
• 35 A per a 8,05 kW
• 40 A per a 9,20 kW< br /> • 45 A per a 10,35 kW
• 50 A per a 11,50 kW
• 63 A per a 14,49 kW

ESPECIFICACIONS

Característiques elèctriques
Tensió d'aïllament entre borns S1-S2
0.72/3 kV
Circuit de mesura de corrent
Relació de transformació
20/0.05 A
Precisió de mesures
Precisió
Clase 1
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20
Característiques mecàniques
Envoltant
Polyester
Pes net (kg)
0,298

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

eHome CirBEON. Solution for domestic recharging of electric vehicles

DESCÀRREGUES

Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Full de dades
Certificat CE
Vídeo de producte

ACCESORIS