Equips control de balises

TB-3

TB-3

Code: P30102.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • Potència programable entre 15...225 W Control d'1 circuit (BALISA) Control nivell lluminositat a través de fotocèl·lula, subministrada amb equip. 1 relé d'alarma per error de circuit o fotocèl·lula

INFORMACIÓ

Descripció

El control de balises tipus TB-3 s'encarrega de supervisar, controlar i transmetre les possibles anomalies als diferents components d'abalisament de les torres de transmissió de telefonia.

Les característiques del TB-3 són:

  • Control de l'encesa i mesura del consum d'un circuit únic de balises: grup d'1, 2 o 3 làmpades de 75W/230V o de 15W/230V c.a.
  • Entrades per a una fotocèl·lula crepuscular. La fotocèl·lula se subministra amb l'equip, i s'hi connecta als borns indicats (entrades + i - de fotocèl·lula).
  • Ajustaments del TB-3:
    • Potència circuit làmpades de 15 a 225 W
    • Luminositat de 200 a 1000 lx
  • Sortida de relé per a senyalització alarmes

Aplicacions

Equip adequat i simple per controlar i supervisar un circuit simple de balises, ia més de supervisar el funcionament de la fotocèl·lula.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Freqüència
50 / 60 Hz
Tensió nominal
230 V~ ±20 %
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
105 x 90 x 70 (mm)
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Normes
Normes
IEC 60255-5, UNE 20801-2, UNE 20801-3, UNE 20801-4, UNE-EN 60730-1
Sortides digitals de relé
Aïllament entre contacte i bobina
2500 V~
Pes net (kg)
0,99

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Manual d'usuari
Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR