Central de 8 relés d'intensitat de corrent, visualització i comunicacions RS-485

CDR-8

CDR-8

Code: P32111.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • Central de 8 relés de corrent, visualització, comunicacions RS-485. Rang de mesura des de 0,03 A fins a 63 A

INFORMACIÓ

Descripció

El CDR-8 és un equip que mesura, calcula i visualitza el corrent de 8 canals independents. Cada canal és configurable com a relé diferencial o com a relé de corrent. Mesura en veritable valor eficaç, podent prendre decisions sobre les maniobres a realitzar Pot treballar com a relé de corrent màxim, mínim o com a relé diferencial de fuites a terra El CDR-8 permet la visualització a través d'un display LCD del corrent mesurat o de fugida a terra i de l'estat del relé de maniobra de cadascun dels 8 canals L'equip es compon de :

  • 8 canals d'entrada: Mesura utilitzant transformador sèrie WG i/o WGP.
  • 8 sortides de relés de maniobra (1 per canal)
  • Un relé d'alarma
  • Registre de l'històric de maniobres
  • Comunicació RS-485 per a ordinador PC
  • Possibilitat de programació de rearmament automàtic (en canals diferencials RS-485)
  • Comunicació RS-485 per a ordinador PC. Amb el programari per a PC "PowerStudio" permet visualitzar, registrar, crear gràfiques i històrics, etc.

Aplicacions

És un equip adequat per mesurar i controlar corrent de fins a 8 línies, en unes dimensions reduïdes.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Consum
4 VA
Freqüència
50 / 60 Hz
Tensió nominal
230 V~ (-15 … +15%)
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
140 x 110 x 70 (mm)
Envoltant
Self-extinguishing plastic
Secció de cable en borns d'alimentació
≥ 1mm2
Fixació
DIN 46277 (EN 50022)
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20 (terminals), IP 41 (front)
Humitat relativa (sense condensació)
5 … 95 %
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Comunicacions
Bus de camp (ModBus)
RS-485
Bits d'estop (ModBus)
1 / 2
Paritat
Sense - parell - imparell
Protocol
Modbus
Velocitat
4800-9600-19200 Bd
Núm. de perifèric
1 … 255
Normes
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V (IEC 61010)
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament
Classe II
Normes
IEC 1008, IEC 1010, IEC 60255-5, UNE 20801-2, UNE 20801-3, UNE 20801-4, UNE-EN 60730-1, IEC 61010
Interfície d'usuari
LED
5
Teclat
4 push button
Sortides digitals de relé
Tipus
NA / NC
Pes net (kg)
0,7
Precisió de mesures
Mesura del corrent de fase
5 % (cond. Mesura: tª de +5 … +45 ºC)
Protecció diferencial
Temps de retard (t∆)
0,10 - 0,4 - 0,8 - 1 - 3 - 5 - 10 s INS/SEL
Protecció
Mesura
Veritable valor eficaç (TRMS)
Tipus de reconnexió
Núm. reconnexions
Programable 0 … 10
Temps de reinici
Doble del temps entre reconnexions
Temps entre reconnexions
Programable Mode normal: 1…900 s/ Mode exponencial: trec n+1 = trec · 2n

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Manual d'usuari
Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR