Comprovador rigidesa dielèctrica

OT2-60 D

OT2-60 D, Comprovador rigidesa dielèctrica oli aïllant 60 kV,

Code: P6031200A0000

  INFORMACIÓ

  Descripció

  L'OT2-60D és un aparell automàtic especialment dissenyat per comprovar la tensió de ruptura d'olis aïllants de transformadors, cables amb oli, interruptors automàtics, condensadors, etc. ja siguin nous o usats.

  La tensió de ruptura no és una propietat bàsica de l'oli, però ens indica el grau de contaminació (aigua, materials sòlids en suspensió), permetent decidir sobre la possibilitat de portar a cap un tractament d'assecatge i filtració, o el canvi de l'oli.

  El mètode que aplica l'OT2-60D es pot aplicar a olis de viscositat nominal de fins a 350 mm2/sa 40º C, segons norma IEC156 .

  L'OT2-60D està proveït de tota una sèrie de proteccions que els confereixen una gran protecció i fiabilitat.

  El seu maneig és senzill ja que totes les seves funcions estan disposades en el panell frontal de control, en forma de polsador o led lluminós.

  El disseny de la cèl·lula d'assaig està especialment pensat per a una fàcil substitució dels elèctrodes d'acord amb les diferents normatives existents, fàcil inserció en els terminals del transformador d'alta, i per a la neteja eficaç.

  ESPECIFICACIONS

  Característiques mecàniques
  Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
  380 x 295 x 360 (mm)
  Pes net (kg)
  38

  DIMENSIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Manual d'usuari
  Full de dades

  ACCESORIS

  TAMBÉ US POT INTERESSAR