Transformador diferencial de nucli partit

TP816 WGC

TP816 WGC, Transformador diferencial

Code: P11151.

  • Secció útil (mm): 160 x 80
  • IΔn (A): s / relé > 0,3A
  • IΔn mín.(A): 0.3

INFORMACIÓ

Descripció

La sèrie TP-WGC són transformadors diferencials de nucli partit per a protecció diferencial d'instal·lacions elèctriques o màquines. Aplicable sempre per al control i monitorització dels corrents de fuga en una instal·lació elèctrica, s'aconsella el seu ús com a solució temporal per a la puntual protecció diferencial en aquelles parts de la instal·lació elèctrica acabada que per error o manca de previsió no tinguin instal·lada l'habitual.

Els TP-WGC són equips dissenyats per ser instal·lats dins d'un quadre elèctric o envoltant, amb fixació mitjançant cargols o preselles, que faciliten la seva instal·lació en instal·lacions existents.

Els transformadors diferencials de la sèrie TP-WGC estan dissenyats per funcionar amb els relés de la sèrie WGC. La sensibilitat (corrent de tret) del conjunt transformador-relé ve fixat pel relé associat. Els relés associats a transformadors TP-WGC han de ser programats amb una sensibilitat mínima per a la protecció diferencial de 300 mA.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Freqüència
45 … 60 Hz
Alimentació en alterna (aïllament)
Test d'impulsos (kV)
3 kV
Circuit de mesura de corrent
Marge mesura corrent de la fase
0,250 … 30 A (residual)
Relació de transformació
30 / 0,06 A
Tensió màxima de servei (Um)
720 V
Corrent dinàmic (Idyn)
4,5 kA / 40 ms
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)
1,8 kA / 1s
Corrent permanent tèrmica (Icth)
40 A
Precisió de mesures
Precisió
± 15 %
Característiques ambientals
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
95%
Grau de protecció
IP 20 (Terminals) IEC 60529
Característiques mecàniques
Envoltant
Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Normes
Normes
IEC 60529
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
CAT III 300V ca
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
2,45

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

3D
Full de dades
Catàleg
Díptic

ACCESORIS