Transformador diferencial de nucli partit

TP88 WGC

TP88 WGC, Transformador diferencial

Code: P11131.

  • Secció útil (mm): 80 x 80
  • IΔn (A): s / relé > 0,3A
  • IΔn mín.(A): 0.3

INFORMACIÓ

Descripció

La sèrie TP-WGC són transformadors diferencials de nucli partit per a protecció diferencial d'instal·lacions elèctriques o màquines. Aplicable sempre per al control i monitorització dels corrents de fuga en una instal·lació elèctrica, s'aconsella el seu ús com a solució temporal per a la puntual protecció diferencial en aquelles parts de la instal·lació elèctrica acabada que per error o manca de previsió no tinguin instal·lada l'habitual.

Els TP-WGC són equips dissenyats per ser instal·lats dins d'un quadre elèctric o envoltant, amb fixació mitjançant cargols o preselles, que faciliten la seva instal·lació en instal·lacions existents.

Els transformadors diferencials de la sèrie TP-WGC estan dissenyats per funcionar amb els relés de la sèrie WGC. La sensibilitat (corrent de tret) del conjunt transformador-relé ve fixat pel relé associat. Els relés associats a transformadors TP-WGC han de ser programats amb una sensibilitat mínima per a la protecció diferencial de 300 mA.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna (aïllament)
Test d'impulsos (kV)
3 kV
Alimentació en alterna
Freqüència
45 … 60 Hz
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20 (Terminals) IEC 60529
Humitat relativa (sense condensació)
95%
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Característiques mecàniques
Envoltant
Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Circuit de mesura de corrent
Marge mesura corrent de la fase
0,250 … 30 A (residual)
Corrent dinàmic (Idyn)
4,5 kA / 40 ms
Corrent permanent tèrmica (Icth)
40 A
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)
1,8 kA / 1s
Relació de transformació
30 / 0,06 A
Tensió màxima de servei (Um)
720 V
Pes net (kg)
1,05
Precisió de mesures
Precisió
± 15 %
Normes
Normes
IEC 60529
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
CAT III 300V ca

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades
Catàleg
Díptic

ACCESORIS