Disjuntor motoritzat per a protecció magnetotèrmica i diferencial amb reconnexió per diferencial

MCB.P C-3p+N-20A

MCB.P C-3p+N-20A, Disjuntor motoritzat per a protecció magnetotèrmica i diferencial amb reconnexió per diferencial, 4 pols

Code: P20224.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • Pols: 4
  • In (A): 20 A
  • Curba: C

INFORMACIÓ

Descripció

El MCB-P o el MCB-T són disjuntors que combinen les funcions d'un interruptor magnetotèrmic (protecció de sobrecàrrega i curtcircuit) i les d'un contactor a un mateix element: El MCB té dues possibles situacions:

  • Disjuntor tancat: Permet el control remot (funció contactor). Es pot desconnectar i reconnectar elèctricament mitjançant el senyal adequat.
  • Disjuntor obert per tret per sobrecàrrega o curtcircuit, o també per desconnexió manual: no permet rear-me per control remot, només és possible manualment.

La funció de control remot actua sobre els mateixos contactes que el magnetotèrmic, garantint la desconnexió en qualsevol dels casos. El tipus MCB-T, incorpora al mòdul de control remot dos contactes auxiliars, lliures de tensió (mitjançant mànega de tres fils) que indiquen l'estat de MCB, tant de l'entrada de control remot (funció contactor) i/o del magnetotèrmic.

Aplicacions

Els MCB són elements adequats per a les aplicacions de protecció diferencial i magnetotèrmica, amb reconnexió automàtica només per diferencial, connectat als relés WRKRT-25.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Freqüència
50 / 60 Hz.
Sortides digitals de relé
Tensió màxima de contactes oberts
230 V ~
Corrent màxima
0,5 A
Vida mecànica
> 20000 operacions
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20 (segons DIN40050)
Protecció diferencial
Sensibilitat (I∆n) A
20
Protecció magnetotèrmica
Tensió nominal
210 / 240 V ~
Corba de dispar
C
Pes net (kg)
0,615
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
90 x 90 x 68 (mm)

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Manual d'usuari
Full de dades

ACCESORIS