Relé diferencial reconnector amb magnetotèrmic i analitzador de xarxes amb transformadors inclosos

RECmax-CVM 2P D2-20

RECmax-CVM 2P D2-20, Relé diferencial reconnectador amb magnetotèrmic, 2 pols corba D i analitzador de xarxes amb transformadors inclosos

Code: P2B133.

 • Pols: 2
 • In (A): 20 A
 • Element reconnexió: Incorporat
 • Curba: D

INFORMACIÓ

Descripció

Dispositiu de tall, autorearmable, amb protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzable i analitzador de xarxes inclòs. Equip programable amb display, que mesura els corrents de fuga (protecció diferencial), i ordena la desconnexió o reconnexió del magnetotèrmic (protecció magnetotèrmica) mitjançant un motor que el governa mecànicament La mesura de corrent de fuites, IΔn, necessita de transformador diferencial extern tipus WGC, subministrat al kit.

A més, incorpora analitzador de xarxes que permet monitoratge, ja sigui per display o bé per les comunicacions incorporades, de fins a 19 paràmetres elèctrics, amb mesura de tensió incorporada al propi equip, i mesura de corrent mitjançant transformador de corrent extern tipus MC1 (per a 2 pols) o MC3 (per a 4 pols), inclòs al kit.
El conjunt és d'ús habitual en instal·lacions elèctriques, monofàsiques i trifàsiques, que requereixin una continuïtat elevada del subministrament elèctric. Té entrades/sortides que permeten tenir informació i control de l'estat de la instal·lació elèctrica on treballa. Visualització LED i display (LCD) retroil·luminat:

 • Paràmetres protecció/reconnexió per diferencial i magnetotèrmic.
 • Intensitat de corrent de tret de la protecció.
 • Nombre de reconnexions realitzades
 • Missatges d'estat de la protecció.
 • Mesura de valors elèctrics (tensió, corrent, potència activa, cos φ) (resta de valors per comunicacions).

Aplicacions

El kit RECmaxCVM assegura una protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió automàtica després d'un tret per defecte diferencial, sobrecàrrega o curtcircuit, així com la mida dels paràmetres elèctrics del circuit a què protegeix. És una solució molt adequada per a aquelles infraestructures que per la seva ubicació són de difícil control i vigilància en quadres elèctrics de:

 • Sistemes de Telefonia
 • Sistemes de TDT
 • Sistemes informàtics, SAI

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Consum
7 VA
Freqüència
50 / 60 Hz.
Tensió nominal
230V ~ ± 20% (L1-N)
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
97 x 111.5 x 82 (mm)
Envoltant
Plastic V0
Parell de collament
4.5 Nm (max.)
Fixació
DIN rail
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20
Humitat relativa (sense condensació)
5 … 95 %
Temperatura d'emmagatzematge
-30 … +70 ºC
Temperatura de treball
-10 … +55 ºC
Característiques elèctriques
Sistema de terres
TT - TN
Circuit de mesura de corrent
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V~
Corrent nominal (In)
… / 250 mA
Marge mesura corrent de la fase
1 … 100 % In
Corrent mínima (Imin)
0,2 % In
Circuit de mesura de tensió
Categoria de la instal·lació
CAT III 600 V
Freqüència de mostreig
50/60 Hz
Impedància d'entrada
400 kΩ
Marge de mesura de tensió
50/60 Hz
Tensió nominal
230 V ~ ±20 %
Comunicacions
Paritat
Sense - parell - imparell
Protocol
Modbus RTU
Tipus
Rs-485
Velocitat
9600 - 19200 bps
Núm. de perifèric
1 … 99
Bits d'estop
1 - 2
Normes
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Normes
IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M, IEC 61010-1-3ª Ed., IEC 61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12
Interfície d'usuari
LED
2 LED
Teclat
3 keys
Tipus de pantalla
LCD
Precisió de mesures
Mesura del corrent de fase
23 % (per a IN > 10% F.E.), valor calculat de la suma vectorial mesurada en els corrents de fase.
Mesura d'energia reactiva (kvarh)
2%
Mesura de potència reactiva (kvar)
2 % ±2 dígits
Mesura d'energia activa (kWh)
1%
Mesura de potència activa (kW)
1 % ±2 Dígits
Mesura de tensió de fase
0,5 % ± 1 dígit
Protecció diferencial
Sensibilitat (I∆n) A
0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)
Temps de retard (t∆)
Retard al disparar (IEC 60947-2-M) programable
Transformador
Extern, sèrie WGC-20SC
Protecció magnetotèrmica
Corba de dispar
D
Corrent nominal In (A)
20
Poder de tall (IEC 60947-2)de tensió contínua
< 125 V
Poder de tall (IEC 60947-2)~
20 kA
Poder de tall (IEC 60947-2)~
240 V ~
Tensió nominal
240 / 415 V ~
Protecció magnetotèrmica -Poder de tall (IEC 60947-2)dc
Icu / Ics
30 kA

DIMENSIÓ

VÍDEOS

RECmax: New range of reclosing systems

RECmaxCVM Plug&Play system saves time and space
Saves energy with RECmaxCVM
RECmaxCVM guarantess the electrical continuity from unwanted trippings

DESCÀRREGUES

3D
Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Guia de configuració
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Catàleg
Vídeo de producte

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR