Equip complet protecció i reconnexió magnotèrmica i diferencial, panell

WRGU-10MTT-C-4-40A

WRGU-10MTT-C-4-40A, Equip complet protecció i reconnexió magnotèrmica i diferencial, panell 4 pols

Code: P21826.

 • Pols: 4
 • In (A): 40 A
 • Element reconnexió: Incorporat
 • Corba: C

INFORMACIÓ

Descripció

El conjunt compactat WRGU-10 MTT forma un sistema de protecció magnetotèrmica (sobrecàrrega i curtcircuit) i diferencial (fuita a terra) amb reconnexió automàtica en instal·lacions elèctriques monofàsiques o trifàsiques amb neutre fins a 63 A .El conjunt està format per:

 • Relé diferencial per a protecció, amb funció de reconnectador RGU-10 MTT
 • Magnetotèrmic Motoritzat sèrie MP-T com a element de protecció per sobrecàrrega i curtcircuit, i com a element de tall en la protecció diferencial
 • Transformador diferencial WGC, sensor de fugues a terra per a la protecció diferencial
 • Telerruptor, per realitzar els resets i reconnexions manuals externes

Aplicacions

Els conjunts WRGU-10 MTT permeten compatibilitzar la seguretat amb la continuïtat de servei elèctric en instal·lacions remotes o de difícil manteniment. Asseguren la protecció diferencial (obligatòria) i la magnetotèrmica, garantint la reconnexió automàtica per qualsevol dels dos motius, és una solució molt adequada per a aquelles instal·lacions que per la seva situació són de difícil vigilància:

 • Instal·lacions de telefonia, repetidors de televisió, càmeres frigorífiques, etc.
 • Sistemes de Telefonia
 • Sistemes de TDT
 • Càmeres frigorífiques industrials

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Consum
6 VA
Freqüència
50 Hz
Mode d'alimentació auxiliar
230 V ~
Tensió nominal
230 V ~ (± 20 %)
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
290 x 250 x 110 (mm)
Envoltant
Colour box RAL 7035
Longitud del conductor sense recobriment (mm)
7 mm
Parell de collament
0.5 … 0.6 Nm
Secció de cable en borns d'entrades / sortides
0,5 … 2 mm2
Característiques ambientals
Temperatura d'emmagatzematge
Circuit breaker: -55 … +55 ºC
Temperatura de treball
Circuit breaker and relay: -25 ... +55 ºC / Motor reconnection: -25 ... +70 ºC
Entrada externa de dispar/rearmament extern
Tipus
ON-OFF Remot
Motor
Temps d'impuls activat / desactivat
Temps d'obertura: < 10 ms / Temps de tancament: < 1000 ms
Tensió nominal
230 / 380 V ~
Normes
Normes
IEC 60947-2, IEC 60755, UNE-EN 55022, UNE-EN 55011, UNE-EN 55024 nivel 4, IEC 61000-4-11
Sortides digitals de relé
Càrrega nominal en AC
2500 VA
Corrent nominal
5 A ~
Corrent màxima
10 A ~
Vida elèctrica
Magnetotérmico: 10000 maniobras / Motor reconexión: >20000
Vida mecànica
Magnetotérmico: >20000 maniobres
Pes net (kg)
5,25
Precisió de mesures
Mesura del corrent de fase
± 20 %
Protecció diferencial
Tipus
Tipus A ultraimmunitzat
Sensibilitat (I∆n) A
0,03-0,1-0,3-0,5 (Setup)
Temps de retard (t∆)
Corba INS / SEL
Protecció
Indicació per LED
presència de tensió Xut per fuga Temporització entre reconnexions
Mesura
Veritable valor eficaç (TRMS)
Tipus d'element de tall
Magnetortèrmic motoritzat MP-T
Protecció magnetotèrmica
Corba de dispar
C
Corrent nominal In (A)
40
Poder de tall
10 kA (IEC 60898)
Tensió nominal
240 / 415 V ~
Tipus de reconnexió
Núm. reconnexions
Diferencial (15) / Magnetotèrmica (2)
Temps de reinici
Diff & Magneto: 15 min
Temps entre reconnexions
Diferencial: 20 s, 40 s, resta 3 min / Magnetotèrmica: 3 min

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades

ACCESORIS