Programari de gestió de dades per a equips portàtils amb memòria

PowerVisionPlus

PowerVisionPlus, Programari de gestió de dades per a equips portàtils amb memòria,

Code: M90413.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  PowerVision Plus ésprogramari de lectura, descàrrega i anàlisi de fitxers generats per equips CIRCUTOR amb memòria interna.

  Permet la comunicació amb equips, descàrrega dels arxius de la memòria per a la posterior anàlisi i la parametrització (depenent del model) remota dels mateixos. És una eina de altes prestacions que eleva la potència d'informació registrada pels equips.

  Prestacions

  • Descarrega en mode local mitjançant comunicacions de dades registrades pels equips portàtils o fixos amb memòria
  • Descarrega en mode remot amb programació horària d'equips especials com els QNA i CVM-BDM
  • Càlcul automàtic dels fitxers aplicant la Norma UNE-EN 50160 o una altra definida per l'usuari
  • Possibilitat d'aplicar filtres a les gràfiques dels harmònics, comparant amb la norma UNE-EN 50160 o altres nivells definits per l'usuari
  • Creació automàtica d'informes de qualitat de subministrament
  • Anàlisi del fitxer de pertorbacions conopció de filtre per als equips AR5 i AR5-L i AR6
  • Eina per generar informes.

  ESPECIFICACIONS

  Pes net (kg)
  0,08

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Manual d'usuari
  Full de dades
  Software i Firmware

  ACCESORIS