Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaiques

TRH16-RS485

TRH16-RS485, 16 canals configurables 25/100/200 A Mesura de tensió de 1500 Vcc 3 Entrades digitals lliures de tensió 1 Entrada per a sonda PT100/PT1000 1 Entrada 0...20 mA,

Code: E80005.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  TRH16 és un analitzador per a la mesura de fins a 16 strings fotovoltaics en corrent continu fins a 1500 Vc.c.. Les seves característiques fan d'ell un equip ideal i versàtil per a la mesura de diferents nivells de corrent, depenent del sensor connectat a cadascuna de les entrades. L'equip està proveït d'una entrada analògica 0...20 mA i una entrada per a la connexió d'una sonda de temperatura PT100 o PT1000, fent possible la mesura de variables ambientals .

  Aplicacions

  Aplicació de superivisió de strings solar fotovoltaics, per a la mesura de fins a setze cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1500 Vcc.

  ESPECIFICACIONS

  Pes net (kg)
  0,32

  DIMENSIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Guia Tècnica
  Full de dades
  Certificat CE
  Catàleg

  ACCESORIS