Captadors de supervisió avançada en baixa tensió

CAP-ROGOWSKI

,

Code: Q32701.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  CAP és la base que s'instal·la a la sortida del quadre de baixa de tensió, el qual incorpora tres platines amb transformadors individuals de corrent, i un connector per a la mesura de tensions. Aquests senyals es capten directament a través de la targeta T-SABT per a la monitorització i càlcul de paràmetres elèctrics.

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Catàleg
  Díptic

  ACCESORIS