Instrumentació digital 96 x 96

DCP-96 AAC

DCP-96 AAC, Amperímetre digital trifàsic

Code: M22450.

  • Escala: …/5A, …/1A
  • Sistema: CA
  • Paràmetres: A,Hz
  • Fixació: Panell
  • Mòduls: 96 x 96

INFORMACIÓ

Descripció
DCP-96 és una nova família d'indicadors de panell que mesuren tensió o corrent (segons el model), en xarxes monofàsiques, trifàsiques amb i sense neutre.
La mesura es realitza en veritable valor eficaç (TRMS), mitjançant tres entrades de tensió CA als voltímetres o tres entrades de corrent /5A o /1A als amperímetres.
Les seves dimensions són 96x96mm amb una profunditat de només 41,5mm.
Els models estàndard permeten alimentació en sistemes AC (80…270V~) i DC (80…270V cc)
Disposen tots dos l'opció especial d'alimentació 18 ... 36V cc.
Aplicacions

Mesura de paràmetres elèctrics bàsics en quadres de distribució i escomeses de baixa i mitjana tensió on calgui posar un indicador de panell de mesura precisa i dimensions reduïdes per problemes despai.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Tensió nominal
80…270 V ~
Freqüència
50/60 Hz
Consum
1 … 4 VA
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Alimentació en contínua
Tensió nominal
80…270 Vcc
Consum
0.5 ... 0.7 W
Categoria de la instal·lació
CAT III 300V
Circuit de mesura de tensió
Marge de mesura de tensió
45 … 65 Hz
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Freqüència de mostreig
45…65 Hz
Circuit de mesura de corrent
Corrent nominal (In)
1 A / 5 A ~
Sobrecàrrega admisible
1.2 In continu, 10 In instantani (5s)
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Current measurement circuit
Consumption
< 0.2 VA (por fase)
Precisió de mesures
Mesura del corrent de fase
0.2 % (± 1 dígit)
Mesura de freqüència
± 0.01 Hz
Interfície d'usuari
Tipus de pantalla
LCD
Teclat
3 keys
Característiques ambientals
Temperatura de treball
-25 … +70 ºC
Temperatura d'emmagatzematge
-40 … +85 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
≤ 95%
Característiques mecàniques
Envoltant
Polycarbonate + ABS
Secció de cable en borns d'alimentació
2.5 mm2
Secció de cable en borns de corrent
2,5 mm2
Parell de collament
0,5 Nm
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
96 x 96 x 41.5 (mm)
Normes
Normes
IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
CAT III 300V
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació
Grau de contaminació 2
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
0,2

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades

ACCESORIS