Instrument digital

DHB-102

DHB-102, Instrumentació digital: comptador d'impulsos, freqüència i temps

Code: M22021.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

 • Nombre relés: 1
 • Mesura: imp., Hz.
 • Paràmetres: Impulsos, freqüència, velocitat circular, períodes, temps, encoder
 • Fixació: Panell

INFORMACIÓ

Descripció

Instrumentació digital de panell que mostra per pantalla, segons model, el valor d'una variable elèctrica mesurada, o el valor proporcional d'un senyal de procés. Dissenyats per a la supervisió, regulació i control mitjançant l'ús de les sortides analògiques i relés integrats en el propi equip.
La sèrie DHB permet una completa configuració, en relació a escales, relació de transformació, consignes d'alarma, canvis en el color del display, comunicacions, etcètera. Segons model, l'equip mostra paràmetres elèctrics d'una instal·lació monofàsica, com tensió, corrent, freqüència, potència, cos φ, etc... En sistemes de corrent continu, l'equip és capaç de mesurar tensió, corrent, impulsos, freqüència, velocitat circular, períodes, temps, temperatura i també altres variables relacionades amb processos industrials Els models de corrent altern realitzen la mesura en veritable valor eficaç (TRMS).

Les característiques comunes a tots els models són entre d'altres:

 • Frontal IP 65
 • Alta precisió en la mesura
 • Entrada de mesura programable
 • Retard i enclavament en alarmes
 • Sortida de 24 Vc.c. per alimentar transductors externs (models DHB 1xx i DHB 4xx)
 • Aïllament galvànic entre circuits externs
 • Ajust d'equacions no lineals amb 21 punts de recta (2 al model DHB 3xx).
 • Canvi de color del display en funció del valor mostrat.
 • Valors màxims i mínims
 • Rellotge amb hora actual
 • Punt decimal autoconfigurable
 • Compatible amb Power Studio (model amb comunicacions)
 • Instal·lació en panell 96 x 48 mm

Aplicacions

Les aplicacions daquests instruments digitals són múltiples. Gràcies a la pantalla de 5 dígits de gran lluminositat i de 3 colors, podem veure d'una manera senzilla un valor numèric i un estat d'alarma o prealarma d'una variable mesurada. Segons el model seleccionat, mostra per pantalla paràmetres elèctrics d'una instal·lació monofàsica com analitzador de xarxes (tensió, corrent, potència o freqüència, entre d'altres).
Altres models permeten visualitzar el valor d'un senyal analògic, mostrar impulsos rebuts a una entrada, temperatura, temps, velocitat circular i moltes altres variables que depenen de l'equip i la seva configuració. Una altra possibilitat que permeten els indicadors és actuar sobre algun element extern utilitzant les sortides de l'equip programades com a alarmes en funció del valor d'una variable, o com a convertidor de la variable mesurada a un senyal analògic que posteriorment s'envia a un altre equip com PLCs .
Els equips amb comunicacions permeten a més de mostrar els valors enviar les dades mitjançant el bus de comunicacions RS-485 per a integració en programari o PLC.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Tensió nominal
85…253 Vc.a.
Freqüència
40…400 Hz
Consum
1,2…9 VA
Categoria de la instal·lació
CAT III 300V
Alimentació en contínua
Tensió nominal
85…253 Vdc
Consum
1,2…6 W
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Senyal d'entrada
Tensió
5 … 36 Vc.c.
Tipus d'entrades
Nombre d'impulsos IN1/IN2
10 kHz / 8 kHz
Freqüència
<10 kHz : 100 kHz / >10kHz: 1MHz
Velocitat de rotació
100 kHz
Període
100 kHz
Codificador
10 kHz
Rangs d'indicació
Nombre d'impulsos IN1/IN2
-19999…99999
Freqüència
<10 kHz : 0,05…99999 Hz / >10 kHz : 1…99999 Hz
Velocitat de rotació
0,05…99999 rpm
Període
<10 s (0,0001 … 11s) / >10 s (0,0001 … 3600s)
Comptador d'hores de treball
0 … 99999 h
Codificador
-19999 … 99999
Hora actual
00:00 … 23:59
Precisió de mesures
Núm. d'impulsos
± 1 impulso (IN1/IN2)
Velocitat de rotació
0,05…99999 rpm
Període
<10 s : 0,0001…11 s / >10 s : 0,0001…3600 s
Mesura de freqüència
0,01
Sortides digitals de relé
Tensió màxima de contactes oberts
250 Vac
Corrent màxima
0,5 A
Vida elèctrica
1x105ciclos (250 Vc.a./5 A)
Vida mecànica
1x106 cicles
Potència màxima de commmutació
1500 W ó 1250 VA
Sortida col·lector obert
Tipus
NPN
Tensió
30 Vc.c. / 30 mA
Sortida d'alimentació per a un transductor extern
Tensió / Corrent
24 Vc.c. / 30 mA
Sortides analògiques
Mode corrent: Rang nominal
0…20 mA or 4…20 mA
Mode corrent: resistència de càrrega mínima
≤ 500Ω
Mode de tensió: rang nominal de la sortida
0…10 Vcc
Mode tensió: resistencia de càrrega mínima
≥ 500Ω
Interfície d'usuari
Tipus de pantalla
7 segments (5 dígits) LED
LED
7
Teclat
4 keys
Característiques ambientals
Temperatura de treball
-25…+55 °C
Temperatura d'emmagatzematge
-33…+70 °C
Humitat relativa (sense condensació)
25…95 %
Grau de protecció
IP 65 (Frontal) / IP 10 (darrere)
Característiques mecàniques
Envoltant
Self-extinguishing V0 plastic
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
96 x 48 x 93 (mm)
Normes
Normes
UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4, UNE EN 61010-1
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
0,23

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Presentació
Díptic

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR