Freqüencímetres dobles, agulla

2HC144 45-55Hz

2HC144 45-55Hz, Freqüencímetre doble d'agulla 90º, panell 144x144

Code: M12742.

  • Escala: 90º
  • Precisió: 0,5
  • Mesura: 45...55 Hz
  • Freqüència (Hz): 45...55
  • Mòduls: 144x144

INFORMACIÓ

Descripció

  • No necessiten alimentació auxiliar
  • Caixa DIN de dimensió 96 i 144 mm
  • Classe de precisió 1,5
  • Doble escala

Aplicacions

Per a la mesura i comparació fàcil de freqüències en circuits de corrent altern procedents de dos generadors o de xarxa i generador, quan es connecten en paral·lel.

ESPECIFICACIONS

Característiques elèctriques
Tensió d'aïllament, circuit
2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
Circuit de mesura de tensió
Tensió nominal
230 Vca
Tensió màxima de mesura permanent
1,2 Vn permanent / 2 Vn durant 5s
Consum
2 … 3 VA
Freqüència de mostreig
45 … 55 Hz
Precisió de mesures
Precisió
0,5 % FE
Característiques ambientals
Temperatura de treball
+10 … +30 °C
Temperatura d'emmagatzematge
-25…+40 °C
Grau de protecció
Panel: IP 52 (Front), IP 00 (Terminals)
Normes
Normes
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Certificacions
UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
0,45

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades

ACCESORIS