Datalogger per al monitoratge d'instal·lacions fotovoltaiques

iPV-Monitor

,

Code: E86201.PROPERAMENT

  INFORMACIÓ

  Descripció

  El PV-Monitor és un gestor energètic destinat a monitoritzar instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum instantani. Disposa d'un datalogger i servidor web amb PowerStudio Embedded i una aplicació SCADA per a tal fi.

  Aquest equip permet conèixer, en temps real, la producció fotovoltaica, lestalvi energètic i els consums dun edifici, habitatge, empresa, etc. així com emmagatzemar dades històriques per fer anàlisis periòdiques.

  Adicionalment, disposa d'una sonda MET. Aquesta mesura la radiació solar, la temperatura ambient i la temperatura de la superfície del mòdul FV. Amb això es calcula el rendiment de la instal·lació.


  El PV-Monitor ofereix els avantatges següents:

  • Detecció de baix rendiment instal·lació FV (índex d'aprofitament)
  • Balanç energètic instantani del consum respecte a la generació FV
  • Càlcul percentatge d'autoconsum mes en curs (fracció solar)
  • Alarmes generals de la instal·lació FV per advertir de
   un funcionament anòmal (avisos e-mail)
  • Reducció de l'energia consumida de la xarxa elèctrica
  • Reducció d'emissions CO2 a l'atmosfera.

  Aplicacions

  • Instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum (amb o sense injecció a xarxa)
  • Sistema remot de monitorització i registre de balanç energètic (amb o sense injecció a xarxa).

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  ACCESORIS
  TAMBÉ US POT INTERESSAR