Marquesines solars

PVT2

PVT2, Marquesina simple,

Code: EPVT20.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  La sèrie PVT està composta per 3 models: PVT2, PVT2 -INV i PVT4.
  És ideal per emprendre grans extensions de pàrquing cobert amb producció solar fotovoltaica.
  L'estructura principal del model PVT està format per perfils normalitzades IPE que ens permetrà fer projectes de molta més envergadura, amb costos i terminis de lliurament inferiors i adaptar-nos millor a les exigències del terreny.

  Aplicacions

  • Instal·lacions d'energia fotovoltaica en edificis on la coberta no és apta per a la instal·lació de panells fotovoltaics convencionals.
  • Autoconsum instantani, ideal per a edificis industrials, comercials o residencials amb pàrquing exterior i consum diürn.

  ESPECIFICACIONS

  Prestacions
  Opcional
  Grau protecció C5
  Adicionals
  • Impermeabilitat
  • Servei de muntatge
  • Possible coberta invertida
  • Enfocada a grans projectes
  • Possibilitat de places linials
  Caracteristiques Vela
  Mides
  180 x 4675 x 91 mm
  Pes
  75 kg
  Material
  ACERO S-275 JR
  Característiques Vela
  Grau protecció
  C4
  Característique Vela
  Grau inclinació
  Características Peu
  Mides
  1850 x 2640 x 330 mm
  Característiques Peu
  Pes
  127 kg
  Caracteristiques Peu
  Material
  ACERO S-275 JR
  Grau protecció
  C4
  Separació peus
  7,5 m
  Normes
  Normes
  Europea: Eurocodi: 0, 1 y 3 Espanyola: CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  PVing PARKS. Solar canopy for electric vehicle charging systems

  DESCÀRREGUES

  Dimensions
  Full de dades
  Certificat CE
  Vídeo de producte
  Catàleg
  Díptic

  ACCESORIS