Marquesines solars

PVS2-R

PVS2-R, Marquesina fotovoltaica amb integració de RVE, inversor i proteccions a la pròpia estructura.,

Code: EPVR20.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  La marquesina PVingPARK PVS2-R és una solució de marquesina solar fotovoltaica que permet incorporar a la seva pròpia estructura un sistema de recàrrega integrat de doble presa per a vehicles elèctrics. Aquesta envoltant de recàrrega i les seves proteccions elèctriques associades estan específicament dissenyades per integrar-se a mida al propi peu de la marquesina, assegurant el fàcil muntatge i operativitat del sistema.Disposa d'una porta lateral amb pany que permet accedir a l'interior del peu, on s'ubiquen opcionalment tant el quadre de proteccions com l'inversor FV.

  Aquesta solució permet produir energia dins de les hores solars per cobrir part del consum elèctric d'una instal·lació així com de la pròpia recàrrega dels vehicles elèctrics.

  La solució PVS2-R inclou els elements següents:

  • Mòduls fotovoltaics monocristal·lins HalfCell (120 cèl·lules)
  • Estructura de marquesina tipus PVS2-R
  • Inversors fotovoltaics de connexió a xarxa.
   • Opcionalment, cadascun dels peus de la marquesina pot integrar: carregador RVE de doble presa Tipus 2, monofàsic (2 x 7,4 kW) o trifàsic (2 x 22 kW)
   • Quadre elèctric protecció recàrrega vehicle elèctric (integrat a l'interior del peu).

   Adicionalment, es pot complementar la solució amb els quadres elèctrics de protecció i control FV. Aquests quadres inclouen tant les proteccions per a la part CC (StringBox) com les proteccions CA a la sortida de l'inversor (CombinerBox).
   Aquest sistema ofereix els avantatges següents:

  • Reducció de l'energia consumida de la xarxa elèctrica i emissions de CO2 a l'atmosfera
  • Cobertura per a pàrquings a la intempèrie
  • Fins a 2 preses RVE per peu de marquesina, assegurant que les necessitats de càrrega quedin cobertes per a totes les places.
  • Sistema modular que permet adaptar-se a les dimensions/places disponibles

  Aplicacions

  • Concepte Fotolinera: recàrrega de vehicles elèctrics amb generació solar de suport.
  • Instal·lacions fotovoltaiques en edificis sense coberta útil per a instal·lació de plaques fotovoltaiques convencionals
  • Ideal per a instal·lacions amb pàrquing descobert i consums diürns

  ESPECIFICACIONS

  Prestacions
  Opcional
  • 2 Punts recarrega per Peu
  • Pintura:
   • Opció 1: Base + Peu
   • Opció 2: Base + Peu + Vela
  Adicionals
  • Impermeabilitat
  • Cablejat intern
  • Integració RVE al Peu
  • Integració inversor al Peu
  • Impacte estètic
  • Servei de muntatge
  • Potencia 3kWp/per plaza
  Caracteristiques Vela
  Mides
  612 x 5004 x 250 mm
  Pes
  160 kg
  Material
  S350GD+ZM310
  Características Vela
  gruix xapa
  3 mm
  Característiques Vela
  Grau protecció
  C5
  Característique Vela
  Grau inclinació
  12º
  Características Peu
  Mides
  828 x 3025 x 260 mm
  Característiques Peu
  Pes
  123 kg
  Caracteristiques Peu
  gruix xapa
  3 mm
  Material
  S350GD+ZM310
  Grau protecció
  C5
  Separació peus
  Entorns protegits: 7,5 m (3 places) Entorns oberts: 5 m (2 places)
  Característiques Base
  Mides
  920 x 490 x 252 mm
  Pes
  61 kg
  Material
  S355J2+N
  Grau protecció
  C5
  Normes
  Normes
  Europea: Eurocodi: 0, 1 y 3 Espanyola: CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  PVing PARKS. Solar canopy for electric vehicle charging systems

  DESCÀRREGUES

  Vídeo de producte
  Catàleg
  Díptic

  ACCESORIS