Marquesines solars per a autoconsum instantani i integració de recàrrega de vehicle elèctric

PVS2

PVS2, Marquesina simple amb integració de 2 punts de RVE al frontal del peu,

Code: EPVS20.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  PVingPARK és una solució de marquesina solar fotovoltaica que permet combinar i integrar sistemes de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquesta solució permet produir energia dins de les hores solars per cobrir part del consum elèctric d'una instal·lació així com part del consum addicional associat a la recàrrega dels vehicles elèctrics, és una solució completament modular que permet adaptar-se al nombre de places, longitud o potència en kWp necessaris per a cada projecte.

  Les marquesines PVingPARK es componen del material següent:

  • Mòduls monocristal·lins HalfCell (120 cèl·lules)
  • Estructura de marquesina model PVS2 (simple) o PVS4 (doble)
  • Inversors FV de connexió a xarxa

  Opcionalment, totes les solucions es poden complementar amb els quadres elèctrics de protecció .
  Aquests quadres inclouen tant les proteccions per a la part CC (StringBox) com les proteccions CA (CombinerBox).

  Aquest sistema ofereix els avantatges següents:

  • Reducció de l'energia consumida de la xarxa elèctrica
  • Cobertura per a pàrquings a la intempèrie
  • Punts de recàrrega per a vehicle elèctric integrats a l'estructura de la marquesina
  • Reducció d'emissions CO2 a l'atmosfera

  Adicionalment CIRCUTOR pot desenvolupar solucions més grans a mida.

  Aplicacions

  • Recàrrega de vehicles elèctrics amb generació solar de suport 
  • Instal·lacions fotovoltaiques en edificis sense coberta útil per a instal·lació de plaques fotovoltaiques convencionals
  • Autoconsum instantani ideal per a consums principalment diürns com poden ser oficines, indústries, centres comercials, fotolineres, infraestructures públiques, etc.

  ESPECIFICACIONS

  Prestacions
  Adicionals
  • Impermeabilitat
  • Cablejat intern
  • Impacte estètic
  • Servei de muntatge
  • Potencia 3kWp/per plaza
  Opcional
  • 2 Punts recarrega per Peu
  • Pintura:
   • Opció 1: Base + Peu
   • Opció 2: Base + Peu + Vela
  Caracteristiques Vela
  Mides
  612 x 5004 x 250 mm
  Pes
  160 kg
  Material
  S350GD+ZM310
  Características Vela
  gruix xapa
  3 mm
  Característiques Vela
  Grau protecció
  C5
  Característique Vela
  Grau inclinació
  12º
  Características Peu
  Mides
  828 x 3025 x 260 mm
  Característiques Peu
  Pes
  123 kg
  Caracteristiques Peu
  gruix xapa
  3 mm
  Material
  S350GD+ZM310
  Grau protecció
  C5
  Separació peus
  Entorns protegits: 7,5 m (3 places) Entorns oberts: 5 m (2 places)
  Característiques Base
  Mides
  920 x 490 x 252 mm
  Pes
  61 kg
  Material
  S355J2+N
  Grau protecció
  C5
  Normes
  Normes
  Europea: Eurocodi: 0, 1 y 3 Espanyola: CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  PVing PARKS. Solar canopy for electric vehicle charging systems

  DESCÀRREGUES

  Dimensions
  Vídeo de producte
  Catàleg
  Díptic

  ACCESORIS