Convertidor de corrent de perfil estret

CCE-A

CCE-A, Convertidor de corrent altern de perfil estret

Code: M25111.

  • Tipus Sortida: 2
  • Sortida analògica: 4…20mA
  • Mesura: 5 A
  • Paràmetres: A ~

INFORMACIÓ

Descripció

Els convertidors CCE-A i CCE-AP transformen un corrent altern en un senyal de procés .

La sortida analògica és directament proporcional al valor mitjà del senyal d'entrada, calibrat com a RMS amb un senyal sinusoïdal de 50 Hz.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna (aïllament)
Test d'impulsos (kV)
4 kV (1,2/50µs)
Tensió de prova (kV)
3 kV RMS 50 Hz 1min
Alimentació en alterna
Consum
2,5 VA
Freqüència
40…90 Hz
Tensió nominal
115/230 Vca (-10…+10 %)
Alimentació en contínua (aïllament)
Test d'impulsos (kV)
3 kV (1,2/50µs)
Tensió de prova (kV)
2 kV RMS 50Hz 1 min
Alimentació en contínua
Consum
2,5 VA
Tensió nominal
9-18 / 18-36 Vdc 36-72 / 90-140 Vdc
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
20 x 70 x 110 (mm)
Característiques ambientals
Grau de protecció
IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura d'emmagatzematge
-40….+70 °C
Temperatura de treball
-10…+60 °C
Current measurement circuit
Consumption
0,2 VA
Circuit de mesura de corrent
Freqüència nominal
45/65 Hz
Corrent nominal (In)
1 A / 5 A
Corrent mesura de fase
5…120 % In
Sobrecàrrega admisible
300 % In permanent
Normes
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Normes
IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010
Entrades analògiques
Impedància de càrrega en corrent
< 500 Ω
Arrissat (valor eficaç, RMS)
< 2 %
Impedància de càrrega en tensió
> 500 Ω
Temps de resposta
< 300 ms (0…99 % Vn)
Sortides analògiques
Sortida desplaçada
0,2…2 V / 2…10 V / 4…20 mA
Pes net (kg)
0,15
Precisió de mesures
Mesura del corrent de fase
0,5 % FS

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Esquema elèctric JPG
Full de dades

ACCESORIS