Sistemes de control de màxima demanda

MDC-20

MDC-20, Equip controlador de màxima demanda

Code: M61410.

 • 8 entrades digitals per a estats lògics o comptatge de senyals d'impulsos (comptadors elèctrics, aigua, gas, etc.)
 • Realimentació (entrades/sortides) de l'estat de les càrregues
 • Ampliables mitjançant equips auxiliars de la gamma LM
 • Històric superior a un any amb registre de fins a 4500 variables elèctriques promitjades cada 15 minuts, màxims i mínims (Període modificable. Memòria cíclica)
 • BUS RS-485 per a la connexió de fins a 12 LM4 i/o.

INFORMACIÓ

Descripció

El MDC-20 és un equip dissenyat per realitzar el control predictiu de la màxima demanda d'una instal·lació. Això significa que l'equip connecta i desconnecta càrregues elèctriques de la instal·lació (càrregues que han de ser no prioritàries) per tal d'assegurar que no s'excedirà de la potència màxima contractada La gestió de les càrregues es fa en funció del valor de potència de les càrregues, la màxima potència configurada i l'energia actual mesurada. al màxim la instal·lació ja que permet l'ús simultani de la major quantitat de càrregues, evitant excedir de la potència contractada, cosa que equival al pagament elevades penalitzacions.

L'equip disposa de sortides de relé que permeten la gestió de fins a 6* càrregues elèctriques sense ampliació.
* (És possible utilitzar les sortida per gestionar condicions d'alarmes, cosa que redueix a 4 el nombre de càrregues locals a controlar).

 • Alarma de fallada de comunicacions amb perifèrics
 • Càrregues insuficients per realitzar el control de potència
 • És possible ampliar el nombre de càrregues a controlar pel MDC-20 amb fins a 12 equips LM4I/4O gestionats per comunicacions RS-485.

Les seves principals característiques són:

 • Gestió de la demanda desconnectant fins a 6 càrregues locals no prioritàries.
 • Ampliable fins a 54 càrregues amb 12 equips LM4I/4O mitjançant el port RS-485.
 • Lectura del valor d'energia instantani mitjançant comunicacions Modbbus/RTU o mitjançant impulsos.
 • Entrada d'impuls de sincronisme.
 • Connexió Ethernet per centralitzar-lo en aplicacions superiors o comunicar amb perifèrics remots en xarxa Ethernet.
 • Control d'estat de càrregues mitjançant estat lògic de les entrades
 • Centralització de consums per impulsos.
 • Desconexió de càrregues segons calendari.
 • Eina de simulació per verificar el comportament del sistema.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Consum
5…8 VA
Freqüència
50/60 Hz
Tensió nominal
85 …264 Vca / 120 … 300 Vcc
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
105 x 90 x 70 (mm)
Entrades digitals
Aïllament
Optoaïllat
Quantitat
8
Tipus
NPN, lliure de potencial
Amplada mínima del senyal
tON/tOFF mín. 50 ms
Sortides digitals de relé
Tipus
Relé
Tensió nominal
250 Vca
Càrrega resistiva (màx.)
5 A
Vida elèctrica
3 x 104
Vida mecànica
2 x 107
Potència màxima de commmutació
750 VA
Pes net (kg)
0,29

DIMENSIÓ

VÍDEOS

MDC-20. Maximum Demand Control with integrated Web Server

DESCÀRREGUES

Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Catàleg
Presentació
Díptic
Vídeo de producte
Software i Firmware

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR