Condensadors trifàsics de potència per a baixa tensió

CV-44/20

CV-44/20, Condensador trifàsic de potència per a baixa tensió

Code: R2014F.

  • kvar 50 Hz: 20
  • kvar 60 Hz: 25
  • Freqüència (Hz): 50
  • Tensió d'ús (V): 440

INFORMACIÓ

Descripció

Els condensadors prismàtics CV són condensadors del tipus sec, amb una gamma que cobreix rangs de potències i tensions, tant a 50 com a 60 Hz. El seu disseny, així com els processos de fabricació i assaig, fan que els condensadors amb tecnologia prismàtica en presentin una gran longevitat. Els seus 4 nivells de protecció interna (autorregeneració fusible intern, tapa de sobrepressió i vermiculita) fan dels condensadors prismàtics els més segurs del mercat.

Aplicacions

La seva aplicació se centra en la compensació en instal·lacions tant en càrregues fixes com en variacions de càrregues (bateries de condensadors).

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Freqüència
50 ó 60 Hz
Característiques elèctriques
Tensió
230 V
Sobretensió
10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h
Tensió d'aïllament, circuit
3 / 15 kV
Resistència de descàrrega
75 V / 3 min
Tolerància C
-5 … +15 %
Pèrdues (W)
Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Sobrecàrrega permanent
1,3 In
Característiques ambientals
Temperatura de treball
Tª classe C: Mitjana diària: 40 ºC, Mitjana anual: 30 ºC, màxima: 50 ºC, mínima: -40 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
80%
Grau de protecció
IP 42 amb tapa bornes
Característiques mecàniques
Envoltant
Treated and painted steel in RAL 3005 colour
Fixació
Vertical. Distància mínima entre condensadors 4 cm
Ventilació
Natural or forced according to cabinet design
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
204 x 435 x 75 (mm)
Protecció
Tipus d'element de tall
Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita
Normes
Normes
IEC 60831-1, IEC 70/7, UNE-EN 20827, UNE-EN 20010, BS 1650
Certificacions
VDE 560
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
4,6

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades
Certificat CE

ACCESORIS