Condensadors trifàsics de potència bitensió, 6 terminals

CSB-4069/10

CSB-4069/10, Condensador trifàsic bitensió per a baixa tensió

Code: R2329C.

  • kvar 50 Hz: 10
  • kvar 60 Hz: 12.5
  • Tensió d'ús (V): 400 | 690

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Freqüència
50 ó 60 Hz
Característiques elèctriques
Sobretensió
10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h
Tensió d'aïllament, circuit
3 / 15 kV
Resistència de descàrrega
75 V / 3 min
Tolerància C
-5 … +15 %
Pèrdues (W)
Dielèctriques: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Sobrecàrrega permanent
1,3 In
Característiques ambientals
Temperatura de treball
Tª classe D: Mitjana diària: 45 ºC, Mitjana anual: 35 ºC, màxima: 55 ºC, mínima: -25 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
80%
Grau de protecció
IP 42 amb tapa bornes
Característiques mecàniques
Envoltant
Treated and painted steel in RAL 3005 colour
Fixació
Vertical / Horitzontal. Distància mínima entre condensadors 4 cm
Ventilació
Natural or forced depending on the cabinet
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
360 x 330 x 120 (mm)
Protecció
Tipus d'element de tall
Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita
Normes
Normes
IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
3,9

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Guia Tècnica
Full de dades
Certificat CE
Catàleg
Díptic

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR