Comptador trifàsic connexió indirecta

402-MT5A-80B10

402-MT5A-80B10, Comptador trifàsic connexió indirecta

Code: QBP1Q.

  • Tipus Consumidor: 1
  • Comunicacions: RS-485 | RS-485
  • Classe (Activa/Reactiva): 0.2S/0.5
  • Sistema: Trifàsic
  • Mesura: Indirecta
  • Rang mesura (V): 3x63,5/110
  • Rang mesura (A): …/5
  • Quadrants: 4
  • Freqüència (Hz): 50

INFORMACIÓ

Descripció

CIRWATT-B410T és un comptador trifàsic indirecte, registrador i multitarifa, classe B en energia activa segons Directiva Europea MID (EN 50470) o classe 1 segons IEC-62053-21 i energia reactiva classe 1 segons IEC-62053-23, amb disponibilitat de múltiples opcions de comunicacions i mòduls d'expansió que permeten adaptar-se a qualsevol tipus d'instal·lació industrial i de sector terciari.

Aplicacions

CIRWATT B-410T és idoni per a subministraments a Baixa i Mitja Tensió usant transformadors de corrent externs. Oferint solucions per a una gran varietat d'instal·lacions com: centres comercials, indústries i zones residencials d'alt consum. Disponible en 2 quadrants per a consums denergia o 4 quadrants per a les plantes fotovoltaiques (generació i consum denergia).

ESPECIFICACIONS

Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
172 x 255 x 67 (mm)

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR