Comptador trifàsic connexió indirecta

405-MT5A-70B10

405-VT5A-70B10, Comptador trifàsic connexió indirecta

Code: QBP1I

  • Tipus Consumidor: 2
  • Comunicacions: RS-232 | RS-232
  • Classe (Activa/Reactiva): C (0,5S)/1
  • Sistema: Trifàsic
  • Mesura: Indirecta
  • Rang mesura (V): 3x63,5/110
  • Rang mesura (A): …/5
  • Quadrants: 4
  • Freqüència (Hz): 50

INFORMACIÓ

Descripció

CIRWATT-B410T és un comptador trifàsic indirecte, registrador i multitarifa, classe B en energia activa segons Directiva Europea MID (EN 50470) o classe 1 segons IEC-62053-21 i energia reactiva classe 1 segons IEC-62053-23, amb disponibilitat de múltiples opcions de comunicacions i mòduls d'expansió que permeten adaptar-se a qualsevol tipus d'instal·lació industrial i de sector terciari.

Aplicacions

CIRWATT B-410T és idoni per a subministraments a Baixa i Mitja Tensió usant transformadors de corrent externs. Oferint solucions per a una gran varietat d'instal·lacions com: centres comercials, indústries i zones residencials d'alt consum. Disponible en 2 quadrants per a consums denergia o 4 quadrants per a les plantes fotovoltaiques (generació i consum denergia).

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Tensió nominal
3 x 57 (100) V… 3 x 230 (400) V
Freqüència
50 / 60 Hz
Consum
< 2 W; < 10 VA
Tolerància
80 % ... 115 % Un
Especificacions de la bateria
Tipus
Lithium
Garantia de rendiment
> 20 years @ 30 ºC
Memòria
Tipus
Serial flash
Temps de registre
4000
Capacitat de memòria
Dades: memoria no-volàtil, Setup i events: serial-flash
Circuit de mesura de tensió
Tensió nominal
3x63,5/110 V
Consum
< 2 W; 10 VA
Freqüència nominal
50 / 60 Hz
Connexió
Asimètric
Circuit de mesura de corrent
Corrent màxim (Imàx.)
10 A
Corrent mínima (Imin)
< 0,5 x Itr
Corrent de referència (Iref)
…/ 5 A
Current measurement circuit
Consumption
< 0,1 V·A
Precisió de mesures
Mesura d'energia activa (kWh)
IEC 62053-22 (Clase 0,5S) EN 50470 (Clase C)
Mesura d'energia reactiva (kvarh)
IEC 62053-23 (Clase 1 / 2)
Comunicacions
Tipus
RS-232 / RS-232
Interfície d'usuari
Tipus de pantalla
LCD
Resolució de pantalla
hasta 8 dígits (8 mm)
Característiques ambientals
Temperatura de treball
-25 ... +70 ºC
Temperatura d'emmagatzematge
-40 ... +85 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
95 % max.
Normes
Normes
UNE-EN 50470-1 (Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Parte 1: Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Equipos de medida -índices de clase B-) UNE-EN 50470-3 (Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Parte 3: Requisitos particulares. Contadores estáticos de energía activa -índices de clasificación B-) IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22 (Normas para contadores estáticos de energía activa para corriente alterna de clase 0.2s, 0.5s) UNE-EN 55022 (Emisiones conducidas: Clase B, Emisiones radiadas: Clase B) UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-11
Pes net (kg)
1,3
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
172 x 255 x 67 (mm)

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Esquema elèctric JPG
Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR