Reactància de filtre per a convertidor de potència (costat xarxa), 50 Hz

LRZ 04-008

LRZ 04-008, Reactància de filtre per a Convertidor de potència (costat xarxa)

Code: P73304.

  • L(mH): 4,3
  • In (A): 7,5
  • Pèrdues: 12
  • P. motor: 3
  • P. motor (CV): 4

INFORMACIÓ

Descripció

Els equips de regulació de velocitat per a motors, variadors de freqüència, SAI, etc., generen pertorbacions a la xarxa, que afecten altres càrregues de la instal·lació o el mateix funcionament del dit equip. Les reactàncies LRZ / LRBZ, connectades a l'entrada, costat xarxa, d'aquests equips permeten atenuar les crestes de tensió i reduir la distorsió harmònica generada per la pròpia electrònica de potència Les reactàncies de filtratge LRZ / LRBZ permeten reduir els harmònics de corrent de qualsevol convertidor des de nivells de 40...50% a valors entorn del 20%.A més redueixen el corrent de curtcircuit i augmenten la seguretat dels semiconductors del convertidor.Si es col·loquen al costat de motor permeten atenuar les freqüències harmòniques degudes a la commutació.

  • Les reactàncies tipus LRZ, estan construïdes amb xapa de baixes pèrdues i bobinades amb fil de coure. La connexió es realitza mitjançant borns adequats.
  • Per a corrents més grans s'utilitzen les reactàncies LRBZ amb nucli de xapa magnètica amb entreferros múltiples, la qual cosa li confereix unes excel·lents característiques i molt baixes pèrdues. Bobinats de banda de coure (o banda d'alumini, sota demanda). Les connexions es fan mitjançant platina.
  • Tant les LR com les LRBZ porten una impregnació al buit de vernís per augmentar l'aïllament, donar-li més consistència mecànica i reduir el soroll.

Aplicacions

Les reactàncies de la sèrie LR / LRB estan preparades i es poden utilitzar tant al costat de xarxa com de motor. Atenuen els microtalls i les crestes deguts a la connexió inicial ia la commutació, i redueixen la taxa d'harmònics del corrent de xarxa.

ESPECIFICACIONS

Característiques elèctriques
Tensió
Fins a 1000 Vca
Tensió d'aïllament, circuit
4 kV
Valor de L (mH)
4.3
Linealitat (5% L)
1,5 In
Sobrecàrrega màxima transitòria
2 In (1 min)
Circuit de mesura de corrent
Corrent nominal (In)
Segons taula. Sota demanda altres valors
Sobrecàrrega admisible
1,7 In
Sobrecàrrega permanent
1,7 In
Característiques ambientals
Classe tèrmica
"class F (+155 ºC) On request: class H (+180 ºC)"
Grau de protecció
IP 00
Característiques mecàniques
Envoltant
Conductor type: copper wire
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
120 x 125 x 60 (mm)
Normes
Normes
UNE-EN 60289 , IEC 60076
Pes net (kg)
2,1

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR