Reactàncies de xoc per a bateries de condensador mitjana tensió

RMV-330-75-350

RMV-330-75-350, Reactància de xoc per a bateries de Condensador mitjana tensió

Code: R80748.

  • In (A): 75

INFORMACIÓ

Descripció

Les reactàncies de xoc són necessàries per limitar els corrents transitoris que es produeixen en la connexió de condensadors. Les RMV de CIRCUTOR estan encapsulades amb resina epoxy, que garanteix el nivell d'aïllament requerit.

Aplicacions

La connexió de bateries de condensadors porta associat transitoris de tensió i corrent molt elevats. La norma de IEC 60871-1 defineix el valor màxim que una bateria de condensadors és capaç de suportar com a valor de cresta de connexió. Aquest valor és de 100 vegades el seu corrent nominal Si aquest valor és superat, és necessari el muntatge de reactàncies de xoc RMV, la funció del qual consisteix a limitar el transitori de corrent a valors acceptables pels condensadors.El valor de la inductància és variable en funció de les condicions de la instal·lació, depenent bàsicament dels següents paràmetres:

  • Potència de curtcircuit de la instal·lació
  • Existència de més bateries
  • Poder de tancament dels interruptors automàtics. El valor de corrent de cresta de connexió residual un cop muntada la reactància, ha de ser també inferior als poders de tancament de l'aparellatge

ESPECIFICACIONS

Circuit de mesura de corrent
Corrent nominal (In)
43 In / 1 s
Característiques mecàniques
Envoltant
colour RAL 8016
Fixació
M12 / M16, depending on the type
Material
Encapsulated in resin, Air core.
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
470 x 355 x 110 (mm)
Normes
Normes
IEC 60289
Pes net (kg)
21

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

3D
Full de dades
Certificat CE
Catàleg
Díptic

ACCESORIS