Unitats de maniobra estàtica trifàsica, per a condensador de 6 borns

EMF-80/400

EMF-80/400, Unitats de maniobra estàtica trifàsica, per a Condensador de 6 borns

Code: R41137.

  • kvar (400 V): 80

INFORMACIÓ

Descripció

Els mòduls de maniobra estàtica Sèrie EM constitueixen el bloc bàsic per a la construcció de bateries estàtiques per a la compensació del factor de potència. Aquestes bateries empren tiristors en comptes dels clàssics contactors per a la connexió de cadascun dels grups de condensadors i resulten idònies en instal·lacions on el corrent de càrrega presenta fluctuacions ràpides i molt grans (canvis de càrrega en intervals que poden oscil·lar entre unes poques dècimes de segon i 8 o 10 segons).

Aplicacions

Les unitats de maniobres estàtiques Sèrie EM estan dissenyades per permetre la connexió i desconnexió de condensadors en mil·lisegons. Es poden utilitzar tant per a la formació de bateries amb diversos esglaons, com per a la compensació individual d'una càrrega que per manca de connexió/desconnexió necessita ser compensada instantàniament, com ara equips de soldadura, grues, ascensors, etc.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Freqüència
50/60 Hz
Característiques elèctriques
Tensió
Up to 3 x 440 V~ (without detuned filters) Up to 3 x 415 V~ (with detuned filters)
Sobrecàrrega màxima transitòria
1.5 In for 1 min
Característiques ambientals
Temperatura de treball
80 ºC max. heatsink temperature
Temperatura de l'ambient
40 ºC (máx)
Grau de protecció
IP 00
Protecció
Element
NH adequats al calibre (tipus EMF). Termòstat de 90 ºC
du / dt
Protecció RC a 1000 V/µs
di / dt
100 A/µs (L=12 µH, no inclosa, s'ha de muntar en sèrie amb el condensador)
Normes
Normes
UNE-EN 60439 (IEC 61439), IEC 60146, CSA 22.2 Nº 14
Pes net (kg)
10,5
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
177 x 485 x 268 (mm)

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Manual d'usuari
Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR