Bateries automàtiques amb filtres, maniobra per contactors estàtics, 50 Hz.

OPTIM FRES-120-440

OPTIM FRES-120-440, Bateries automàtiques amb filtres, maniobra per contactors estàtics

Code: R64R95.

  • Secció cable (mm2): 95
  • Nº Passos: 4
  • kvar (400 V): 99
  • kvar (440 V): 120
  • Interruptor aut.( A): -
  • Interruptor man.(A): Inclòs
  • Composició: 4 x 30
  • Tensió d'ús (V): 440

INFORMACIÓ

Descripció

Les bateries amb filtres de rebuig OPTIM FRE són equips dissenyats per a la compensació d'energia reactiva a xarxes on els nivells de càrregues són fluctuants i el contingut d'harmònics és elevat i hi ha un risc de ressonància .

 Les variacions de potència són relativament ràpides (de l'ordre de mil·lisegons) amb la qual cosa la maniobra es realitza mitjançant tiristors, els quals estan connectats a una placa de control de tensió, de manera que la connexió i desconnexió del condensador es realitza amb diferència zero de tensió. Amb aquest sistema s'eviten transitoris en la connexió i desconnexió dels passos, podent tenir una resposta immediata a les fluctuacions de càrrega.

Aplicacions

L'aplicació habitual es realitzaria en càrregues individuals o instal·lacions on cal una resposta ràpida de compensació (ex. equips de soldadura, motors per a elevadors, ascensors, etc). i on el contingut dharmònics en xarxa és elevat.

ESPECIFICACIONS

Característiques elèctriques
Tensió
400 V (50 Hz) (other voltages on request)
Tensió de reforç
440 V
Sobretensió
10 % 8 h over 24 h 15 % up to 15 min over 24 hours 20 % up to 5 min over 24 hours 30 % up to 1 min over 24 hours
Resistència de descàrrega
75 V / 3 min
Tolerància C
-5% / 10 %
Pèrdues (W)
< 0,5 W/kvar
Circuit de mesura de corrent
Sobrecàrrega permanent
1,3 In
Relació de transformació
In / 5A
Característiques ambientals
Temperatura de treball
Tª class D: Daily average: 45 ºC, annual average: 35 ºC, maximum: 55 ºC, minimum: -50 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
80%
Grau de protecció
IP 21
Característiques mecàniques
Envoltant
Sheet metal RAL 7035 Grey / RAL 3005 Garnet
Fixació
Vertical / Self-supporting
Ventilació
Natural or forced according to options
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
800 x 1200 x 500 (mm)
Protecció
Element
Protecció per esglaó de fusibles amb alt poder de tall (APR). Sèrie NH-00.
Prestacions
Components
Condensador CLZ Unitat de maniobra estàtica a cada esglaó, composta per contactors estàtics (tiristors) Magnetotèrmic bipolar de protecció per a maniobra de bateria i regulador. Regulador d'energia reactiva sèries computer MAX-f Radiadors per a la dissipació de calor Termòstat incorporat al mateix radiador per a la desconnexió de l'esglaó en cas d'elevada temperatura (90 ºC) Filtres de rebuig sintonitzats a 189 Hz per a protecció d'harmònics presents a la xarxa i evitar fenòmens de ressonància amb harmònics d'ordre 5 o més.
Opcional
Interruptor manual a capçalera de bateria Interruptor automàtic en capçalera de bateria Interruptor automàtic + Protecció diferencial a la capçalera de bateria Unitat de ventilació forçada + termòstat Placa de policarbonat contra contactes directes
Normes
Normes
UNE-EN 61921, UNE-EN 61439-1, UNE EN 60831
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000 m
Pes net (kg)
200

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Esquema elèctric JPG
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Software i Firmware
Catàleg
Díptic

ACCESORIS