Condensadors fixos amb reactància de rebuig de P = 7 % (fres = 189 Hz), 50 Hz

OPTIM FRM-100-440

OPTIM FRM-100-440, Condensador fix amb Reactància de rebuig de P=7%

Code: R5Y3B0.

  • Secció cable (mm2): 70
  • kvar (400 V): 83
  • kvar (440 V): 100
  • Poder de tall: 50 kA
  • Tensió ús (V): 440

INFORMACIÓ

Descripció

Les condensadors amb filtres de rebuig FRF / FRM són equips d'un sol pas dissenyats per a la compensació d'energia reactiva en motors i transformadors on els nivells de càrregues són constants i el contingut d'harmònics és elevat i hi ha un risc de ressonància.Inclouen:

  • FRF: protecció general per fusible tipus NH-00 d'alt poder de tall (APR) per al mateix condensador.
  • FRM: protecció general magnetotèrmica per al propi condensador.

 

Aplicacions

La seva aplicació se centra bàsicament en la compensació per a transformadors, motors. En general, per a la compensació d'instal·lacions amb càrregues constants i on el contingut d'harmònics en xarxa és elevat.

ESPECIFICACIONS

Característiques elèctriques
Tensió de reforç
440 V
Tolerància C
±10 %
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
650 x 1060 x 420 (mm)
Característiques ambientals
Humitat relativa (sense condensació)
80%
Normes
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000 m
Pes net (kg)
110
Prestacions
Components
Condensador CF Magnetotèrmic tripolar general de protecció. Filtres de rebuig sintonitzats a 189 Hz per a protecció d'harmònics presents a la xarxa i evitar fenòmens de ressonància amb harmònics d'ordre 5 o més. Incorpora termòstat per a desconnexió de l'esglaó en cas d'elevada temperatura (90 ºC).
Protecció
Element
Regeneració dielèctrica Fusible intern Sistema de sobrepressió Vermiculita

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades
Certificat CE
Software i Firmware

ACCESORIS