Analitzador monofàsic de qualitat de xarxa

CP-2000/200

CP-2000/200

Code: M81015.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • CP-2000/200, Pinça de corrent 2000/200 A

INFORMACIÓ

Descripció

Els analitzadors de la sèrie CAVA són equips de mesura que permeten analitzar i registrar els principals paràmetres que donen la qualitat de subministrament d'una xarxa elèctrica. Es disposa de tres tipus amb diferent capacitat de mesura. Les prestacions bàsiques de cadascun d'ells s'indiquen a continuació:

  • Anàlisi de 100% dels cicles de tensió i corrent
  • Possibilitat de mesurar corrents entre 2 A i 10 000 A amb diferents pinces amperimètriques
  • Gran capacitat d'emmagatzematge
  • Facilitat d'instal·lació i programació
  • Programació i extracció de dades a través de PC
  • Software PowerVision per anàlisi del mesurament.

Aplicacions

L'analitzador monofàsic CAVA és el producte idoni per realitzar mesures a BT durant llargs períodes de temps amb l'objectiu de determinar el nivell de qualitat de subministrament existent en un punt de mesura (tensió, flicker, harmònics, etc). És un producte idoni per analitzar especialment la diferència de tensió entre els inicis i els finals de les línies de distribució. La seva senzillesa d'instal·lació i l'amigabilitat del programari PowerVision permeten analitzar tota la informació i fins i tot aplicar les normes de qualitat com la UNE-EN-50160 a les mesures realitzades per determinar el nivell de qualitat.

ESPECIFICACIONS

Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent
Error en fons d'escala
Escala 200: 0,5 % (+70 mA) / Escala 2000:0,5 % (+100 mA)
Rigidesa dielèctrica
5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensió de sortida
2 Vc.a.
Circuit de mesura de corrent
Freqüència nominal
48…65 Hz
Marge mesura corrent de la fase
1…200 Aca / 10…2000 Aca
Pes net (kg)
1,454

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR