Analitzador de xarxes portàtil trifàsic amb registre d'esdeveniments de qualitat i transitoris

MAV-7x5

MAV-7x5

Code: M8990F.

  • MAV-7x5, 5 x Adaptador magnètic tensió Ø7 x 10 mm

INFORMACIÓ

Descripció

Adaptador d'imant en angle recte.
Banana aïllada de 4 mm (femella).
Jack a 6,6 mm de diàmetre.

Aplicacions

Seguretat màxima gràcies a l'aïllament de la longitud total de l'imant ia la barrera que recorda la zona prohibida. Dedicat al mesurament semitemporal de tensions en borns de cargol d'acer. Ràpida connexió i desconnexió al bloc de terminals gràcies a l'imant. Seguretat i precisió en la col·locació gràcies al mànec. Accés als blocs de terminals profunds en entorns desordenats gràcies a la longitud i diàmetre de la vareta.

ESPECIFICACIONS

Normes
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament
Reinforced insulation
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació
Pollution degree 2

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades

ACCESORIS