Analitzador de xarxes i qualitat de subministrament elèctric panell

CVM-A1500-FLEX-485-ICT2

CVM-A1500-FLEX-485-ICT2, Analitzador de xarxes panell amb registre d'esdeveniments de qualitat i transitoris segons Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)

Code: M56351.

 • Protocol: Modbus/RTU | BACnet | webserver (HTTP) | XML | HTML5
 • Memòria: 200 MB
 • Memòria : Si
 • Esdeveniments / Forma d'ona: Si
 • Certificació: -
 • Precisió energia: 1
 • Comunicacions: RS-485 | Ethernet
 • Sortida transistor: 2
 • Núm.

INFORMACIÓ

Descripció

CVM-A1500 és un analitzador de xarxes amb qualitat de subministrament amb sistema SGE incorporat (Software de Gestió Energètica). El vostre Servidor Web integrat (HTML5) permet a l'usuari el control total de la seva instal·lació a través de qualsevol navegador web.

Ideal per a la seva instal·lació als punts més rellevants o crítics de qualsevol instal·lació elèctrica a causa de la gran quantitat de variables elèctriques que monitoritza i registra (aproximadament un any de dades amb valors mitjà, màxims i mínims). Aquest captura esdeveniments de qualitat de subministrament com ara sobretensions, buits, interrupcions (cada mig cicle) i transitoris (segons IEC 61000-4-30 Classe A). Qualsevol esdeveniment serà capturat immediatament al costat de la forma d'ona associada (tant en tensió com en corrent).

L'equip afegeix la mesura de paràmetres de qualitat de subministrament (definits a la norma EN 50160) com ara Flicker, Coeficient de desequilibri (Kd) i asimetria (Ka) o la descomposició fins al 63º harmònic tant en tensió com en corrent. A més, és possible visualitzar en temps real les formes d'ona instantànies de tensió i corrent a través de la seva funció Oscil·loscopi.

Com a valor afegit el CVM-A1500 presenta a la pantalla el nombre d'esdeveniments de qualitat i transitoris per fase, juntament amb la descripció de la fase afectada, el nivell i la durada d'aquest juntament amb la seva forma d'ona associada. A més, part d'aquests esdeveniments són mostrats a les gràfiques d'esdeveniments CBEMA, ITIC i SEMI-F47.

L'atractiu disseny de CVM-A1500 permet la personalització de pantalles amb variables definides per l'usuari per fer més ràpid l'accés a la informació. A més, l'equip permet la connexió amb el programari PowerStudio per emmagatzemar de forma redundant tota la seva informació en un servidor o PC de forma il·limitada.

 • Format 144 x 144 mm
 • Software de Gestió Energètica inclòs (registre de dades històriques)
 • Captures d'esdeveniments, formes d'ona i valors instantanis
 • Expandible de fins a 3 mòduls (Entrades/Sortides i comunicacions)
 • Pantalla VGA a color i gran resolució
 • Protecció frontal IP 65 (amb junta d'estanquitat)
 • 5 Entrades de tensió + 4 Entrades de corrent ITF
 • Precisió en Energies Classe 0,2S (IEC 62053-22)
 • Font d'alimentació universal AC/DC i opció a DC
 • Punt de comunicacions Ethernet (Web server)
  + RS-485 (protocol Modbus RTU o BACnet)
 • Personalització dels paràmetres a mostrar per pantalla.
 • 3 Tarifes (seleccionables per entrada digital o per comunicacions RS-485)
 • Registre de cost monetari i emissors de kgCO2
 • 2 Sortides a relé per a alarmes + 2 Sortides a transistor per a alarmes o generació
  d'impulsos + 2 Entrades digitals amb possibilitat de control sobre la selecció
  de tarifes de l'equip o control d'estats lògics i comptatge d'altres comptadors.

Aplicacions

 • Control, monitorització i registre de la qualitat de subministrament en escomeses d'Alta i Baixa Tensió. Tant en mode presencial com remot gràcies al vostre servidor WEB. Integració en sistemes SCADA mitjançant peticions XML.
 • 4 alarmes (2 per transistor i 2 per relé) totalment programables de forma independent segons un valor baix, alt, histèresi, retards a connexió desconnexió, estat de repòs normalment obert o tancat i enclavament.
 • Generació d'impulsos mitjançant sortides a transistor, totalment configurables de forma independent sobre qualsevol paràmetre incremental (energies, costos, kgCO2, hores tant per comptador total com per tarifa).
 • Convertidor a senyals analògics de qualsevol paràmetre instantani que l'equip mesura o calcula, incorporant mòduls d'expansió amb sortides analògiques.
 • Visualitzador de senyals de procés incorporant mòdul d'expansió d'entrades analògiques, amb possibilitat de reportar-los a sistemes SCADA mitjançant comunicacions
 • Control de maniobres de càrregues elèctriques o senyals d'alarma per programació de les sortides de transistor o relé integrades o afegides mitjançant mòduls d'expansió.
 • Datalogger integrat amb servidor web i XML (registre de dades històriques).

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Tensió nominal
100…240 V ~
Freqüència
45 ... 65Hz
Consum
15 … 22 VA
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Alimentació en contínua
Tensió nominal
120 … 300 Vcc
Consum
8 … 10 W
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Circuit de mesura de tensió
Marge de mesura de tensió
40…70 Hz
Marge de mesura de freqüència
40…70 Hz
Impedància d'entrada
1.2MΩ
Tensió mínima de sortida (Vstart)
10 V~
Categoria de la instal·lació
CAT III 600V
Freqüència de mostreig
40…70 Hz
Consum màxim en entrada de tensió
0,15VA
Circuit de mesura de corrent
Corrent nominal (In)
1000 / 100 mV ~
Marge mesura corrent de la fase
10 … 120 % In
Corrent mínima (Imin)
10 A
Categoria de la instal·lació
CAT III 600 V
Precisió de mesures
Mesura de tensió de fase
classe 0,5 ±1 dígit (50…600 Vac, …/5A, …/1A, …/0,250A)
Mesura de tensió de neutre
Class 0.5 ±1 digit (55…500 V~)
Mesura del corrent de fase
classe 0.2 ±1 dígit
Mesura de freqüència
classe 0.02
Mesura de potència activa (kW)
(Vn 230/110 Vca) 1 ± 2 dígits
Mesura de potència aparent (kVA)
(Vn 230/110 Vac) 1 ± 2 digit
Mesura de potència reactiva (kvar)
(Vn 230/110 Vca) 2 ± 2 dígits
Mesura del factor de potència
Classe 0.5
THD de tensió
Classe 1
Harmònics de tensió (THD)
Classe 1
Pinst Flicker
3 % (IEC 61000-4-15)
Pst Flicker
5 % (0,2…10 Pst) (IEC 61000-4-15)
Desequilibri de tensió (Kd)
Classe A (IEC 61000-4-30)
Asimetria de tensió (Ka)
Classe A (IEC 61000-4-30)
Sortides digitals de transistor
Quantitat
2
Tensió màxima
48 Vdc
Corrent màxim
130mA
Freqüència màxima
1 kHz
Amplada d'impuls
1 ms
Duració d'impuls (Ton / Toff)
0,3 ms/0,7 ms
Sortides digitals de relé- Vida elèctrica (a màxima càrrega)
3x104ciclos
Sortides digitals de relé
Vida mecànica
1x107 cicles
Potència màxima de commmutació
1500 VA
Entrades digitals
Quantitat
2
Tipus
Contacte lliure de potencial
Aïllament
4 kV
Corrent màxima en curtcircuit
5 mA
Tensió màxima en circuit obert
15 Vcc
Comunicacions
Bus de camp (BACnet)
MS/TP
Bus de camp (ModBus)
RS-485 / RTU
Protocol
ModBus/BACnet
Velocitat
9600-19200-38400-57600-76800-115200
Interfície d'usuari
Tipus de pantalla
TFT color
Resolució de pantalla
VGA (640x480)
LED
3 LED
Teclat
Capacitive, 3 keys
Característiques ambientals
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Temperatura d'emmagatzematge
-20… +80 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
5 ... 95%
Característiques mecàniques
Fixació
Pannel (DIN43700) 138x138
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
144.7 x 144.7 x 131.1 (mm)
Normes
Normes
UNE EN 61000-6-4, UNE EN 61000-6-2, IEC 60664-1, CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 3rd. Edition 2012-05, IEC 61010-2-030, Medidas conforme a : IEC 61557-12
Certificacions
CSA 61010-1 3rd edition
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
0,752

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

3D
Dimensions
Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Guia de configuració
Manual d'usuari
Full de dades
Altres certificats
Presentació
Software i Firmware
Catàleg
Díptic

ACCESORIS